V septembri štartuje veľký projekt Success Academy: Pripraviť chce 5 000 mladých ľudí na prvé zamestnanie

Success Academy zvýšiť úroveň pracovných zručností mladých ľudí tak, aby mali konkurenčnú výhodu na trhu práce, ľahšie sa zamestnali, alebo boli motivovaní začať vlastné podnikanie prostredníctvom inovatívneho vzdelávania, ktoré im prehĺbi ich pracovné, sociálne, komunikačné a iné zručnosti.

Jaroslav Dodok
Ilustračný obrázok k článku V septembri štartuje veľký projekt Success Academy: Pripraviť chce 5 000 mladých ľudí na prvé zamestnanie

,,Dlhodobo chceme znižovať vysokú mieru nezamestnanosti na Slovensku, zvyšovať kompetencie mladých ľudí na lepšiu zamestnateľnosť v oblasti interpersonálnych zručností, školiť študentov a monitorovať ich úspešnosť v oblasti profesného pôsobenia – ich úspešnosť v získaní stáže, pracovného miesta alebo pokračovania vo vzdelávaní," predstavuje myšlienku projektu Lenka Križanová, PR manažérka Junior Achievement Slovensko.

V metodika Success Academy (všeobecná časť) sa zameriava predovšetkým na: Plánovanie budúcnosti, kariérne poradenstvo, príprava na pohovor a prvé zamestnanie, Komunikácia, efektívna tímová práca, riešenie konfliktov, Vyhodnocovanie a analyzovanie informácií, aktívne počúvanie, brainstorming, Kritické a deduktívne myslenie, Self-assessment, identifikácia silných a jedinečných interpersonálnych zručností.

Časť študijných materiálov bude venovaná vzdelávaniu v IT oblasti (zvyšovanie digitálnych zručností) a časť na podporu malého a stredného podnikania.

Forma realizáciie Success Academy je pripravená prostredníctvom sérii tréningov pre učiteľov ekonomického, finančného a podnikateľského vzdelávania, pre najlepších študentov v programoch JASR, ale napríklad aj pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa nezúčastnili na žiadnom vzdelávacom programe JASR.

Počty workshopov budú navýšené podľa záujmu mladých ľudí.

Zdroj: Dnes24.sk