Študent24.sk
Zľava doprava: Hore: William Kolmačka, Štefan Kolibár. Dole: Petra Papajová, Jaroslav Mottl a Matej Sima. Foto: Triad Advertising
Zdroj: Dnes24.sk
1 / 5
1 / 5