RADÍME: Skončili ste výšku. A čo teraz?

Skončili ste pred pár mesiacmi vysokú školu alebo vás to v krátkej budúcnosti čaká? Tak už teraz uvažujte nad možnosťami, čo potom. Prinášame pár tipov, ako sa stať aktívnou súčasťou našej ekonomiky.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Skončili ste výšku. A čo teraz?
Zdroj: Webnoviny.sk

Absolventi vysokých škôl to v súčasnosti vôbec nemajú jednoduché. U väčšiny sa bohužiaľ viera vo vlastnú ambíciu a šikovnosť vystriedala s tzv. „postgraduálnou depresiou“. Spomienky na nedávne štúdium im dnes už len dokazuje zaprášený titul na poličke a zviazaná diplomovka. Čo robiť, aby ste sa stali súčasťou ozubeného kolieska ekonomiky? Neexistuje len jeden, ale dokonca až niekoľko presných receptov!

Pramálo slovenských študentov si uvedomuje, na čo študuje školu. Je veľmi dôležité profilovať sa už na výške a absolvovať aj poprípade neplatenú stáž vo firme. Nebojte sa ich osloviť sami! (Odvážnemu šťastie praje.)

Ak máte víziu svojho „dreamjob- u“, je výhodou sa po nutnom byrokratickom procese, a teda zaregistrovaní na úrade práce, prihlásiť na absolventskú prax. Hoci budete stále zaevidovaní ako nezamestnaní a ohodnotením je len 126 € (65% zo životného minima), môže to byť skvelá príležitosť potykať si s firemnou kultúrou, neustále sa vzdelávať v rámci neoceniteľnej praxe a takisto aspoň minimálny peňažný príjem. Treba podotknúť, že odpracovať si musíte 4 hodiny denne a zmluva o absolventskej práci sa automaticky zruší, keď vás prijme niekto na trvalý či iný druh pracovného pomeru.

Ďalšou možnosťou je vycestovanie do zahraničia. Výhodou je zmena prostredia, lepšie pracovné ohodnotenie, diferentný prístup a zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku. Tu sa nám otvára viacero alternatív. Môžeme pristúpiť na zahraničnú poabsolventskú stáž. Výbornú šancu nám ponúkajú študentské organizácie ako známy AISEC či dobrovoľnícky EVS (European Voluntary Service). Tie podporuje Európska ÚNIA. Možnosťou sú i Au-pair programy či drahšie zahraničné workshipy v USA.

Pomôcť nám však môžu aj domáce personálne agentúry. Zväčša vedia poskytnúť len manuálne práce, ktoré sú na druhej strane výborne ohodnotené. Po pár mesiacoch v zahraničí nám pobyt cez „personálku“ podaruje okrem skúseností aj balík peňazí, s ktorým sa môžeme začať starať sami o seba.

Pokiaľ však zubami nechtami chcete ostať na Slovensku a veríte, že sa môžete úspešne zamestnať, je skutočne dobré vyčerpať všetky možnosti. V prvom rade je podstatné poriadne sa povenovať zatraktívneniu profesijného životopisu. Nebojte sa urobiť si ho v inom grafickom programe, aby vynikol. Pokúste sa o vyzdvihnutie všetkých pracovných skúseností, ktoré by ste chceli v danom zamestnaní uplatňovať. Vytvorte si konto na LinkedIn. Pokiaľ neviete, je to pracovná sociálna sieť, spájajúca profesionálov v danej oblasti. Bude to váš on-line životopis a ani takú možnosť on-line identity a sebaprezentácie netreba podceňovať.

Neustále monitorujte pracovný trh! Prioritne a pochopiteľne na internete, prostredníctvom personálnych agentúr, tlače, veľtrhov, firiem aj na úrade práce.

Pracovné portály budú vaša alfa a omega, veľmi nadšení hľadači zamestnania budú vstávať s chtíčom poslať čo najviac e-mailov. Ak máte veľa voľného času, nebojte sa povenovať dávno odloženým cieľom. Urobte si vodičák, spravte si jazykový kurz, či hocičo iné. Hlavne žiadna prokrastinácia (odkladanie vecí na zajtra, pozn. red.)!

Adela Fručková

Zdroj: Dnes24.sk