Najlepší hráči

  1. Jozef Silný (14.54s) 100%
  2. Lucia Silná (16.12s) 100%
  3. Marián Mališ (18.72s) 100%
  4. Bozena Rimska (18.78s) 100%
  5. Mária Činčurová (19.77s) 100%
  6. Michal Černaj (22.74s) 100%
  7. Jakub Ko (22.87s) 100%
  8. Švadlenka Jančurová (23.58s) 100%
  9. Alcznauer Vladimír (23.85s) 100%
  10. Milada Grohoľová (26.67s) 100%