Peter Dóža Rôzne

Budúcnosť mladých ľudí v Európe?

Keď si mladý človek v modernej spoločnosti položí otázku, ktorá sa týka jeho budúcnosti aká bude odpoveď? Keď si položíme otázku práva mladých na informácie, na participáciu v spoločnosti a základných ľudských práv, ktoré sú utláčané najmä v oblasti

Aká bude budúcnosť Európy, pokiaľ nebudeme podporovať mladé teraz vyrastajúce generácie v ich účasti na verejnom živote? Aké zaujmeme postoje v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí? Vieme vysvetliť, aké efekty by malo masívne podporovanie aktívnych mladých ľudí na budúcnosť spoločnosti a úspech Slovenskej a Európskej komunity?

Mnoho ľudí si už z Vás určite položilo tieto otázky, no jednoznačné odpovede sa hľadajú ťažko. Spoločnosť pri prelome tisícročia prešla obrovskými zmenami najmä čo sa týka liberalizácie myslenia, participácie na verejnom živote a systému rozmýšľania mladých ľudí. Jednou z hlavných dôvodov, ktoré podporili takúto zmenu spoločnosti mladých ľudí je informatizácia domácností a neustále zmenšovanie sveta. Zrazu sa pre mladých ľudí otvorili brány do sveta, do veľkého sveta a zahltilo ich obrovské množstvo informácií, ktorých relevantnosť je veľmi ťažko selektovateľná.

Ako odpoveď na tieto otázky sa konala konferencia 100 leadrov z oblasti neziskového sektora v oblasti s mládežou a následne konferencia ministrov školstiev, ktorej úlohou bolo prijatie charty mladých a jej následná podpora a implementácia do spoločnosti.

Youth Event Úlohou tejto konferencie bolo zostaviť dokument, ktorý bude obsahovať zoznam ktorých potrebu implementovať do spoločnosti mladí najviac cítia.

Deklarácia, ktorá bola zostavená bola rozdelená do 5 skupín.

Úlohou deklarácie bolo udať smer pre budúci rozvoj mladých generácií, ktoré sa by sa mali implementovať do právnych systémov jednotlivých štátov a podporovať slobodu, demokraciu a mobilitu mladých ľudí. Ako výstup tento dokument mal byť následne schválený na konferencii ministrov školstva, ktoré nasledovalo ako ďalší event.

9. Konferencia ministrov školstiev v Petrohrade Na tejto konferencii sa zúčastnili zástupcovia 47 krajín Európy (z toho 23 ministri), ktorých úlohou bolo schválenie tejto deklarácie a podpora tejto deklarácie v jednotlivých štátoch. Ako súčasť tohto eventu mladí ľudia usporiadali protest za porušovanie ľudských práv v Rusku, čím prispeli k jeho zviditeľneniu.

Napriek veľkej snahe mladých ľudí deklarácia nebola prijatá z dôvodu jeho zablokovania Ruskou Federáciou.

Osobné impresie Táto zahraničná cesta mi dala veľmi veľa ako prezidentovi Veľvyslanectva mládeže Slovenskej Republiky i ako človekovi, ktorý sa snaží podporovať mladých ľudí a búchať na stôl za podporu mladých ľudí na Slovensku.

Mladí ľudia nech Vám nie je ľahostajná vaša budúcnosť, nech Vám nieje ľahostajné to čo dennodenne robíte tak ako v škole tak i mimo nej, práca v neziskovom sektore, ktoré sa zaoberá osobnostným rozvojom mladých ľudí Vám môže otvoriť dvere do úspešnej budúcnosti, ktorú si tvoríte len VY! Vaša budúcnosť je vo vašich rukách, a je len na Vás ako ďaleko sa vo svojej životnej púti dostanete!

Text a foto:student24/Da­niel Csúr – Prezident Veľvyslanectva mládeže Slovenskej Republiky

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie