Poznáme sumy školného pre externistov: Ktoré odbory sú najlacnejšie a ktoré najdrahšie?

Ministerstvo školstva zverejnilo sumy maximálneho ročného školného, ktoré si môžu školy vypýtať od externistov v akademickom roku 2015/2016. Najlacnejším odborom zostane aj od septembra 2015 pre diaľkových študentov právo, najviac zaplatia študenti veterinárnych vied.

Kornel Kubík
Ilustračný obrázok k článku Poznáme sumy školného pre externistov: Ktoré odbory sú najlacnejšie a ktoré najdrahšie?
Zdroj: Webnoviny.sk

Oproti stropom, ktoré platia od septembra tohto roka, sa nové limity výrazne nemenia. Za študijné programy v odbore právo si môžu školy vypýtať od študentov v bakalárskom stupni 630 eur za rok, v magisterskom 950 eur.

„Veterina“ vyjde študentov bakalárskeho stupňa na 1960 eur ročne a 2940 eur zaplatia externisti pri štúdiu magisterského stupňa. Podobné sumy si školy môžu vypýtať aj za diaľkové štúdium ďalších zdravotníckych odborov. Programy v skupine lekárske vedy, zubné lekárstvo, farmaceutické vedy stoja 1700 eur v bakalárskom a 2540 eur v magisterskom stupni. Podobné sumy zaplatia diaľkoví študenti aj za umelecké smery.

Približne 900 eur ročne pri štúdiu prvého stupňa a 1300 druhého stupňa bude stáť štúdium jazykov a literatúry, spoločenských a behaviorálnych vied, ekonómie a manažmentu či cestovného ruchu. Informatika vyjde na približne 1120 eur v bakalárskom a 1670 v magisterskom stupni.

Školné platí pre podskupiny odborov

Stropy pre ročné školné ministerstvo školstva stanovuje podľa ekonomickej náročnosti pri výučbe jednotlivých odborov. Maximálne sumy pre školský rok 2015/2016 nadobúdajú účinnosť 1. septembra tohto roka, aby mali vysoké školy dosť času zariadiť sa pri plánovaní prijímacieho konania. Školné a poplatky spojené so štúdiom musia totiž školy zverejniť podľa zákona najneskôr dva mesiace pred posledným termínom na podávanie prihlášok na štúdium.

Ministerstvo školstva od minulého roka stropy neurčuje pre každý študijný odbor osobitne, ale pre podskupiny odborov. „Tým sa odstráni problém, keď vysoká škola získala akreditáciu na nový študijný program, ktorý sa nenachádzal v prílohe opatrenia rezortu školstva,“ vysvetlil vlani hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Prečítajte si aj: Aké platy očakávajú absolventi? Vieme, ktorí majú najvyššie a ktorí najnižšie nároky

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR