Kornel Kubík Rôzne

Ako čo najlepšie napísať sloh zo slovenčiny? Prečítajte si rady pre maturantov

Maturantov v utorok 18.3 čakajú písomné maturity zo slovenčiny. Student24 preto prináša rady, ako čo najlepšie napísať maturitný sloh. Vypracoval ich učiteľ slovenčiny na gymnáziu Ján Papuga.

Ilustračný obrázok k článku Ako čo najlepšie napísať sloh zo slovenčiny? Prečítajte si rady pre maturantov
Zdroj: Webnoviny.sk

Ako správne napísať diskusný príspevok či rozprávanie? V stručnosti zhrnuté rady ku všetkým maturitným žánrom nájdete TU.

 • Využite čas (15 minút) na výber žánru. Vyberajte si žáner, ktorý sa vám najlepšie píše, z ktorého ste mali v rámci kontrolných písomných prác najlepšie výsledky. Pozrite si staré slohy, ktoré vám môže ucitel pred písomnými maturitami rozdať.
 • Píšte len modrým alebo ciernym perom (nie plniacim, nie ceruzkou). Nevyužívajte bielidlo.
 • Administrátor (dozor) neodpovedá na otázky súvisiace so slohom. V prípade, že by poradil, jeho rada nemusí byť správna, kedže administrátor nie je slovenčinár. Spoliehajte sa na seba.
 • Nedajte sa zviesť „únikmi“ maturitných tém na internete. Nestrácajte s nimi čas. Keby sa tak stalo, témy sa dajú veľmi rýchlo nahradiť aj hodinu pred maturitou.
 • Rozvrhnite si čas na písanie konceptu a čistopisu. Je nutné prečítať si koncept pred prepísaním minimálne raz (vtedy vychytáte najviac chýb). Aj čistopis si aspoň raz prečítajte. Využite všetok čas, neponáhľajte sa.
 • Naštudujte si kritériá na písanie slohových prác – nájdete ich TU. Pozrite si zošity s povinnými maturitnými žánrami, ktoré ste v jednotlivých ročníkoch preberali a cvičné slohy.
 • Pozrite si maturitné témy a žánre z predchádzajúcich ročníkov na stránkach NÚCEM-u.
 • Po oprave maturitných slohov vyžadujte od hodnotiacich učiteľov analýzu maturitného slohu a zdôvodnenie prideleného poctu bodov, percent.

Najdôležitejšie rady na písanie slohových prác:

 1. VONKAJŠIA FORMA (hodnotí sa 4 bodmi):
 • Dodržiavajte čitateľnosť: spájajte písmená v jednom slove; píšte zreteľne jednotlivé písmená, diakritiku a interpunkciu, rozlišujte veľké a malé písmená. Možno písať aj tlačeným písmom, ale treba rozlišovať malé a veľké písmená. Hodnotí sa čitateľnosť písma, nie krasopis.
 • Rozčlente text na rovnako odsadené odseky (min. 1, 5 cm).
 • Mali by ste stihnúť prepísať prácu z konceptu do čistopisu – ak nie, zvyšok práce sa opravuje podľa konceptu, avšak strácajú sa body za vonkajšiu formu. Nepíšte príliš dlhú slohovú prácu, aby ste si ju stihli prečítať a prepísať do čistopisu.
 • Neškrtajte v čistopise – ak vznikne omyl, dajte chybu do zátvorky a škrtnite slovo v nej. Ale aj za takúto opravu sa berú body, ak je preškrtnutých slov príliš veľa. Preto je dôležité sústrediť sa pri prepisovaní slohu do čistopisu.
 • Osvojte si značku na označenie zabudnutého odseku – môže sa stat, že odsek zabudnete dať.
 • Dodržiavajte okraje – aj ľavý, aj pravý. Nedodržiavanie je najčastejšou chybou vo vonkajšej forme. Nevyhýbajte sa rozdeľovaniu slov na konci riadku, kedže pravý okraj musí byt takisto zarovnaný ako ľavý. Pozor, v hárku na maturitný sloh nemusia byt predtlačené okraje, no treba ich dodržiavať.
 • Na konci riadku môže byť aj jedno písmeno, slovo (aj jednoslabičné), na začiatku riadku môže byt akékoľvek písmeno, slovo (aj jednoslabičné). Na začiatku riadku nemôžu byt čiarka, druhá úvodzovka, bodka, otáznik a pod.
 • Dodržte rozsah (minimálne 1,5 strany, maximálne 3 strany) – aj presiahnutie je chybou. Nezväčšujte písmo v snahe natiahnuť rozsah. Kto má naopak malé písmo, musí aj tak dodržať stanovený rozsah.
 1. VNÚTORNÁ FORMA (hodnotí sa 20 bodmi):
 • Dodržte tému práce. Niekedy sa v zápale písania maturant odkloní od témy, čo znamená stratu bodov. Môže sa stat, že v zadaní budú dve témy. Napr. sloh Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť obsahuje tému o vami vybranom človeku a o tom, čo sa od neho môžem naučiť.
 • Treba dodržať stanovený žáner – naštudujte si ho (podla učebnice, odporúčanej literatúry, podľa internetu, starých slohov alebo poznámok v zošite).
 • Dodržujte logiku textu, plynulosť myšlienok, súdržnosť textu – obsahovú i jazykovú. Text ako súvislá jazyková jednotka musí dávať význam, keď si ho plynulo čítame.
 • Dodržujte trojčlennú kompozíciu – úvod, jadro, záver (pri niektorých témach sa dá experimentovať s kompozíciou, ale zámer porušenia musí byt zreteľný, napr. otvorený koniec v rozprávaní).
 • Nepoužívajte vety typu: rozhodol som sa písať úvahu…toto bude opis…a to je záver…a to bola moja úvaha…the end/koniec a pod. Nepoužívajte smajlíky.
 • Dodržiavajte pravopis, pracujte s Pravidlami slovenského pravopisu alebo s Krátkym slovníkom slovenského jazyka, ktoré musia byt k dispozícii. Pravopis sa hodnotí podla počtu chýb. Predchládzajte zbytočným chybám – napr. zle umiestnené dlžné, chýbajúca bodka na konci vety, mäkčeň, čo vyzerá ako dlžen; obe úvodzovky hore a pod. Úplne rovnaké pravopisné chyby sa počítajú ako jedna chyba.
 • Neopakujte slová – môžete využívať synonymický slovník, ktorý musí byt k dispozícii. Funkčné opakovanie slov je možné – napr. Môj kamarát je priateľský. Priateľský ku mne. Priateľský ku všetkým. Niektoré slová sa nedajú nahradit synonymom – napr. Usmial sa na mňa. Predstavil sa. Pritom sa správal ako džentlmen. Ak ich za každú cenu nechcete použiť, musíte zmeniť celú vetu – napr. Usmial sa na mňa. Povedal mi svoje meno. Bol dokonalý džentlmen. Využívajte rôznorodé štylistické prostriedky, ktoré poukážu na rozsah vašej slovnej zásoby.
 • Nevyužívajte subštandardné slová, pokým nesúvisia s hovorovým alebo umeleckým poňatím textu (napr. nemá moc peňazí, chcem mat kľud).
 1. CELKOVÝ DOJEM (hodnotí sa 4 bodmi):
 • Túto časť hodnotí učiteľ na základe dojmu z prečítania práce.
 • Práca nesmie obsahovať kontroverzné, brutálne, antisociálne, neetické či vulgárne prvky.

Prečítajte si aj ďalšie rady pre maturantov:

Student24/Ján Papuga

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
======= >>>>>>> c6e424c361d8f27037ade60c6234148f30c95479