Ilustračný obrázok k článku Ako čo najlepšie napísať sloh zo slovenčiny? Prečítajte si rady pre maturantov
Zdroj: Webnoviny.sk

Ako čo najlepšie napísať sloh zo slovenčiny? Prečítajte si rady pre maturantov

Maturantov v utorok 18.3 čakajú písomné maturity zo slovenčiny. Student24 preto prináša rady, ako čo najlepšie napísať maturitný sloh. Vypracoval ich učiteľ slovenčiny na gymnáziu Ján Papuga.

Kornel Kubík Rôzne
Kornel Kubík Rôzne

Ako čo najlepšie napísať sloh zo slovenčiny? Prečítajte si rady pre maturantov

Maturantov v utorok 18.3 čakajú písomné maturity zo slovenčiny. Student24 preto prináša rady, ako čo najlepšie napísať maturitný sloh. Vypracoval ich učiteľ slovenčiny na gymnáziu Ján Papuga.

Ilustračný obrázok k článku Ako čo najlepšie napísať sloh zo slovenčiny? Prečítajte si rady pre maturantov
Zdroj: Webnoviny.sk

Ako správne napísať diskusný príspevok či rozprávanie? V stručnosti zhrnuté rady ku všetkým maturitným žánrom nájdete TU.

 • Využite čas (15 minút) na výber žánru. Vyberajte si žáner, ktorý sa vám najlepšie píše, z ktorého ste mali v rámci kontrolných písomných prác najlepšie výsledky. Pozrite si staré slohy, ktoré vám môže ucitel pred písomnými maturitami rozdať.
 • Píšte len modrým alebo ciernym perom (nie plniacim, nie ceruzkou). Nevyužívajte bielidlo.
 • Administrátor (dozor) neodpovedá na otázky súvisiace so slohom. V prípade, že by poradil, jeho rada nemusí byť správna, kedže administrátor nie je slovenčinár. Spoliehajte sa na seba.
 • Nedajte sa zviesť „únikmi“ maturitných tém na internete. Nestrácajte s nimi čas. Keby sa tak stalo, témy sa dajú veľmi rýchlo nahradiť aj hodinu pred maturitou.
 • Rozvrhnite si čas na písanie konceptu a čistopisu. Je nutné prečítať si koncept pred prepísaním minimálne raz (vtedy vychytáte najviac chýb). Aj čistopis si aspoň raz prečítajte. Využite všetok čas, neponáhľajte sa.
 • Naštudujte si kritériá na písanie slohových prác – nájdete ich TU. Pozrite si zošity s povinnými maturitnými žánrami, ktoré ste v jednotlivých ročníkoch preberali a cvičné slohy.
 • Pozrite si maturitné témy a žánre z predchádzajúcich ročníkov na stránkach NÚCEM-u.
 • Po oprave maturitných slohov vyžadujte od hodnotiacich učiteľov analýzu maturitného slohu a zdôvodnenie prideleného poctu bodov, percent.

Najdôležitejšie rady na písanie slohových prác:

 1. VONKAJŠIA FORMA (hodnotí sa 4 bodmi):
 • Dodržiavajte čitateľnosť: spájajte písmená v jednom slove; píšte zreteľne jednotlivé písmená, diakritiku a interpunkciu, rozlišujte veľké a malé písmená. Možno písať aj tlačeným písmom, ale treba rozlišovať malé a veľké písmená. Hodnotí sa čitateľnosť písma, nie krasopis.
 • Rozčlente text na rovnako odsadené odseky (min. 1, 5 cm).
 • Mali by ste stihnúť prepísať prácu z konceptu do čistopisu – ak nie, zvyšok práce sa opravuje podľa konceptu, avšak strácajú sa body za vonkajšiu formu. Nepíšte príliš dlhú slohovú prácu, aby ste si ju stihli prečítať a prepísať do čistopisu.
 • Neškrtajte v čistopise – ak vznikne omyl, dajte chybu do zátvorky a škrtnite slovo v nej. Ale aj za takúto opravu sa berú body, ak je preškrtnutých slov príliš veľa. Preto je dôležité sústrediť sa pri prepisovaní slohu do čistopisu.
 • Osvojte si značku na označenie zabudnutého odseku – môže sa stat, že odsek zabudnete dať.
 • Dodržiavajte okraje – aj ľavý, aj pravý. Nedodržiavanie je najčastejšou chybou vo vonkajšej forme. Nevyhýbajte sa rozdeľovaniu slov na konci riadku, kedže pravý okraj musí byt takisto zarovnaný ako ľavý. Pozor, v hárku na maturitný sloh nemusia byt predtlačené okraje, no treba ich dodržiavať.
 • Na konci riadku môže byť aj jedno písmeno, slovo (aj jednoslabičné), na začiatku riadku môže byt akékoľvek písmeno, slovo (aj jednoslabičné). Na začiatku riadku nemôžu byt čiarka, druhá úvodzovka, bodka, otáznik a pod.
 • Dodržte rozsah (minimálne 1,5 strany, maximálne 3 strany) – aj presiahnutie je chybou. Nezväčšujte písmo v snahe natiahnuť rozsah. Kto má naopak malé písmo, musí aj tak dodržať stanovený rozsah.
 1. VNÚTORNÁ FORMA (hodnotí sa 20 bodmi):
 • Dodržte tému práce. Niekedy sa v zápale písania maturant odkloní od témy, čo znamená stratu bodov. Môže sa stat, že v zadaní budú dve témy. Napr. sloh Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť obsahuje tému o vami vybranom človeku a o tom, čo sa od neho môžem naučiť.
 • Treba dodržať stanovený žáner – naštudujte si ho (podla učebnice, odporúčanej literatúry, podľa internetu, starých slohov alebo poznámok v zošite).
 • Dodržujte logiku textu, plynulosť myšlienok, súdržnosť textu – obsahovú i jazykovú. Text ako súvislá jazyková jednotka musí dávať význam, keď si ho plynulo čítame.
 • Dodržujte trojčlennú kompozíciu – úvod, jadro, záver (pri niektorých témach sa dá experimentovať s kompozíciou, ale zámer porušenia musí byt zreteľný, napr. otvorený koniec v rozprávaní).
 • Nepoužívajte vety typu: rozhodol som sa písať úvahu…toto bude opis…a to je záver…a to bola moja úvaha…the end/koniec a pod. Nepoužívajte smajlíky.
 • Dodržiavajte pravopis, pracujte s Pravidlami slovenského pravopisu alebo s Krátkym slovníkom slovenského jazyka, ktoré musia byt k dispozícii. Pravopis sa hodnotí podla počtu chýb. Predchládzajte zbytočným chybám – napr. zle umiestnené dlžné, chýbajúca bodka na konci vety, mäkčeň, čo vyzerá ako dlžen; obe úvodzovky hore a pod. Úplne rovnaké pravopisné chyby sa počítajú ako jedna chyba.
 • Neopakujte slová – môžete využívať synonymický slovník, ktorý musí byt k dispozícii. Funkčné opakovanie slov je možné – napr. Môj kamarát je priateľský. Priateľský ku mne. Priateľský ku všetkým. Niektoré slová sa nedajú nahradit synonymom – napr. Usmial sa na mňa. Predstavil sa. Pritom sa správal ako džentlmen. Ak ich za každú cenu nechcete použiť, musíte zmeniť celú vetu – napr. Usmial sa na mňa. Povedal mi svoje meno. Bol dokonalý džentlmen. Využívajte rôznorodé štylistické prostriedky, ktoré poukážu na rozsah vašej slovnej zásoby.
 • Nevyužívajte subštandardné slová, pokým nesúvisia s hovorovým alebo umeleckým poňatím textu (napr. nemá moc peňazí, chcem mat kľud).
 1. CELKOVÝ DOJEM (hodnotí sa 4 bodmi):
 • Túto časť hodnotí učiteľ na základe dojmu z prečítania práce.
 • Práca nesmie obsahovať kontroverzné, brutálne, antisociálne, neetické či vulgárne prvky.

Prečítajte si aj ďalšie rady pre maturantov:

Student24/Ján Papuga

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín