Univerzity

Táto fakulta Prešovskej univerzity sa môže dosýta radovať: V komplexnej akreditácii obstála vynikajúco!

Má za sebou komplexnú akreditáciu a neobstála len tak hocijako. Prešovskej fakulte boli schválené všetky programy a podľa akreditačnej komisie obstála vynikajúco. Študentov navyše čakajú aj novinky.

Ilustračný obrázok k článku Táto fakulta Prešovskej univerzity sa môže dosýta radovať: V komplexnej akreditácii obstála vynikajúco!
Zdroj: TASR

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove má za sebou komplexnú akreditáciu. Akreditačná komisia jej schválila všetky predložené bakalárske, magisterské a doktorandské programy.

Fakulta obstála vynikajúco

Akceptovala aj predložené žiadosti o akreditáciu práv na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov. Prodekan fakulty pre akreditáciu, kvalitu a marketing Martin Lačný informoval, že podľa akreditačnej komisie obstála ich fakulta vynikajúco.

„Filozofická fakulta Prešovskej univerzity je najlepšia na Slovensku v humanitných vedách, tu patria odbory, ako je filozofia, etika, tlmočníctvo, prekladateľstvo, jazykoveda, literárna veda a podobne. Druhí najlepší, tesne za Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, sme v historických vedách a tretí najlepší spomedzi všetkých fakúlt sme v spoločenských a behaviorálnych vedách, kam patria napríklad psychológia, politológia, sociálna práca,“ konkretizoval Lač­ný.

Študentov čakajú novinky

Zlepšenie zaznamenala fakulta aj v oblasti pedagogických vied, kde sa posunula v hodnotení o jednu priečku. Študentov čakajú novinky. Lačný uviedol, že zásadne inovovali viaceré študijné programy pre potreby praxe a vývojové trendy. „Priniesli sme aj nové študijné programy vo všetkých stupňoch ako napríklad program kultúrne dedičstvo v odbore história, jednopredmetové učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci učiteľských študijných programov a atraktívne doktorandské študijné programy ako mediálne štúdiá, anglický jazyk a anglofónne kultúry,“ doplnil prodekan.

Aktuálne má prešovská Filozofická fakulta akreditovaných 35 študijných programov na bakalárskom stupni, 33 programov na magisterskom stupni, 16 programov na doktorandskom stupni a 13 odborov, v ktorých disponuje právami na habilitačné a vymenúvacie konanie.

Môže vás zaujímať:

Výnimočný úspech prešovskej gymnazistky: Slávka získala najvyššie študentské ocenenie

Veľké hodnotenie fakúlt vysokých škôl: Pozrite, ako sa v rebríčkoch umiestnili tie prešovské

Prestížny titul do rúk učiteľom Prešovskej univerzity: Týchto pedagógov PU prezident vymenoval za profesorov

foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie