Ilustračný obrázok k článku Aktuality z ICM BB: Záujem je aj o prednášky Som absolvent, a čo ďalej?
Foto: Kornel Kubík

Aktuality z ICM BB: Záujem je aj o prednášky Som absolvent, a čo ďalej?

Informačné centrum mladých Banská Bystrica denne pripravuje množstvo nových informácií a aktivít pre mladých ľudí. Už od prvých týždňov nového školského roka sa naše logo objavuje na banskobystrických školách, aby sme vyhoveli žiadostiam škôl o realizáciu nášho výchovno-vzdelávacieho programu.

Kornel Kubík Ostatné
Kornel Kubík Ostatné

Aktuality z ICM BB: Záujem je aj o prednášky Som absolvent, a čo ďalej?

Informačné centrum mladých Banská Bystrica denne pripravuje množstvo nových informácií a aktivít pre mladých ľudí. Už od prvých týždňov nového školského roka sa naše logo objavuje na banskobystrických školách, aby sme vyhoveli žiadostiam škôl o realizáciu nášho výchovno-vzdelávacieho programu.

Ilustračný obrázok k článku Aktuality z ICM BB: Záujem je aj o prednášky Som absolvent, a čo ďalej?
Foto: Kornel Kubík

Zameraný je na prevenciu voči sociálno-patologickým javom, rôznym formám intolerancie, homofóbiu, či na prevenciu zdravia.

V týchto dňoch zaznamenávame veľký dopyt hlavne zo základných škôl, čo svedčí o výskyte nežiaducich javov medzi mladými ľuďmi práve tejto vekovej kategórie. Najčastejšie prichádzame medzi žiakov škôl s témami: Šikanovanie, Kyberšikanovanie, Nebezpečný internet, Alkohol, Fajčenie, Drogy, Patologické hráčstvo, Záškoláctvo, Prevencia vo či HIV/AIDS, Homofóbia v žiackych kolektívoch, ale záujem je aj o Prevenciu zdravia a Zdravý životný štýl detí a mládeže.

Naša činnosť smeruje aj k znevýhodnenej skupine nezamestnaných mladých ľudí, k absolventom škôl hľadajúcim si pracovné uplatnenie, k žiakom posledných ročníkov škôl, ktorí sa budú uchádzať o zamestnanie, či rozhodovať sa, kam si podať prihlášku na ďalšie štúdium. Pre túto cieľovú skupinu organizujeme aktivity, ktoré im uľahčia rozhodovanie, či uplatnenie sa na trhu práce.

Záujem je o kariérny test „Career test“, či prednášky: „Som absolvent, a čo ďalej…?“, „Podnikanie – nová možnosť pre mňa“, ale aj o komunikačné zručnosti pri pracovných pohovoroch a uchádzaní sa o zamestnanie. Pri realizácii týchto aktivít oceňujeme spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, ktorú sme sa, po vzájomnej dohode, rozhodli ešte viac rozvinúť.

ICM BB v týchto dňoch organizuje aj prezentačné podujatia, či už na školách, alebo v uliciach mesta pri rôznych príležitostiach, zúčastňujeme sa aktivít pre mládež, zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít a denne pomáhame tým, ktorí nás navštívia, pretože hľadajú informácie, pomoc, či dobrú radu.

Ďakujeme školám a inštitúciám za spoluprácu a ústretovosť, ako aj Mestu Banská Bystrica za podporu. Aktivity ICM BB sú financované z dotácie MŠVVaŠ SR.

Kontakt: Informačné centrum mladých Banská Bystrica, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica, 0911 263 392, bb@icm.sk, www.icm.sk.

ICM BB
1
Galéria
Foto: Kornel Kubík
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín