Jaroslav Dodok Ostatné

Cesta na gymnáziá a odborné školy sa zrejme žiakom skomplikuje

Cesta na gymnáziá a stredné odborné školy s maturitou by mala byť od septembra 2014 komplikovanejšia.

Priemery sa budú počítať častejšie[/si­ze][/color]

Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes totiž posunuli do druhého čítania vládnu novelu zákona o odbornom vzdelávaní, podľa ktorej by mali gymnáziá prijímať len žiakov, ktorí na konci druhého polroka ôsmeho ročníka a na konci prvého polroka deviateho ročníka nemali priemer známok horší ako 2,0. Podmienku by mali žiaci dodržať aj v druhom polroku deviatky. Do priemerného prospechu sa nemajú zarátavať známky z výchovných predmetov.

Na odborných školách s maturitou by mali mať zelenú len žiaci, ktorých známky nepresiahli priemer 2,75. **Okrem toho budú zrejme musieť záujemcovia o gymnáziá aj odborné školy splniť podmienky prijímacieho konania.// **„Na štúdium študijného odboru strednej školy bude možné bez prijímacej skúšky prijať len žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,“// uvádza ministerstvo v predkladacej správe k novele.

Norma má umožniť tiež získať nižšie stredné vzdelanie na odbornej škole žiakom, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku. Rezort školstva chce novelou zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a podporiť štúdium v odboroch, ktoré sú požadované trhom práce, avšak v súčasnosti majú nízky počet absolventov.

Meniť sa má aj počet tried[/size][/co­lor]

Novela má zmeniť aj mechanizmus stanovenia počtu tried prvých ročníkov stredných škôl, ktoré sú financované normatívom z rezortu školstva. **Po novom má tento počet určovať samosprávny kraj vo všeobecne záväznom nariadení. **

Proti kompetencii samosprávnych krajov rozhodovať o počte tried protestovali rodičia hromadnou pripomienkou, ktorú podpísalo asi 4000 ľudí. Návrh pripomienkovala aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktorá označila za konflikt záujmov, ak má o nových triedach rozhodovať samosprávny kraj, keď sám školy zriaďuje. Ministerstvo tak materiál predkladá s dvoma rozpormi s asociáciou. Celkovo bolo k návrhu zaslaných 185 pripomienok.

Informovanie o úspešnosti absolventov[/si­ze][/color]

Pravidelne sa majú zverejňovať aj informácie o uplatniteľnosti absolventov stredných škôl podľa jednotlivých krajov, stredných škôl a odborov vzdelávania. Na základe požiadaviek trhu práce bude rezort školstva v spolupráci s ministerstvom práce a so stavovskými a profesijnými organizáciami vytvárať zoznam odborov vzdelávania, ktoré nie sú potrebné na trhu práce.

student24/tasr foto: sita

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM