Druhé kolo prijímačiek na ekologickú fakultu TU vo Zvolene: Záujem o štúdium je nižší, prijmú až 200 študentov

Na Fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene prebieha 2. kolo prijímacích konaní. Fakulta chce prijať 200 študentov, 150 už prijala. Študenti ekológie sa naučia aj chrániť ohrozené druhy ovocia.

Stanislav Černák
Ilustračný obrázok k článku Druhé kolo prijímačiek na ekologickú fakultu TU vo Zvolene: Záujem o štúdium je nižší, prijmú až 200 študentov
Foto: Marcel Mojžiš / Zdroj: TASR

Podobne ako na niektorých ďalších slovenských vysokých školách prebieha v týchto dňoch druhé kolo prijímacích konaní aj na Fakulte ekológie a environmentalistiky (FEE) Technickej univerzity (TU) vo Zvolene. Fakulta tak reaguje na nízky počet uchádzačov v prvom kole, ktorý je spôsobený predovšetkým klesajúcou demografickou krivkou.

Praktické štúdium

„Druhé kolo prijímacích konaní potrvá u nás do 10. augusta,“ povedal prodekan fakulty Juraj Modranský. Budúcich študentov prijímajú na základe výsledkov zo stredných škôl a gymnázií.

Fakulta ponúka študentom najmä praktické štúdium, zamerané na kvalitu, ktoré umožňuje uplatnenie v perspektívnej oblasti. „Štúdium je založené na praktických cvičeniach, práci v teréne a riešení problémov z reálnej praxe. Viackrát ročne majú študenti hlavné cvičenia. Počas jedného až troch týždňov chodia do terénu, kde poznávajú praktické problémy alebo pracujú na rôznych zadaniach,“ uviedol Modranský.

Naučia sa chrániť ohrozené druhy ovocia

Na fakulte sa venujú napríklad téme starých a krajových odrôd ovocia. Mapujú tieto odrody, obnovujú a tvoria nové sady hlavne jabĺk, hrušiek, sliviek. Svoje aktivity zhrnuli aj v projekte Bielokarpatský ovocný poklad. Absolventi nachádzajú uplatnenie aj pri ochrane ohrozených druhov, v ekologickom poľnohospodárstve či rôznych firmách.

Fakulta svojím zameraním na životné prostredie kombinuje prírodné a technické vedy. Podľa slov prodekana možno v blízkej budúcnosti očakávať veľkú potrebu trhu práce práve po absolventoch tejto oblasti. „Sme malá fakulta, sústreďujeme sa teda na kvalitu, nie kvantitu študentov. Chceme prinášať absolventov s praktickými zručnosťami, ktorí už počas štúdia pracujú s vyučujúcimi na projektoch z praxe. Myslíme si, že kvalita štúdia by mala rozhodovať pri výbere vysokej školy.“

Prijať môžu ešte 50 študentov

Fakulta má v pláne prijať celkom 200 študentov, pričom v prvom kole prijala asi 150. „Nie všetci sa ale nakoniec v septembri na školu aj zapíšu,“ pripomína prodekan. Druhé kolo prijímacieho konania je vypísane na všetky štyri odbory v bakalárskom stupni. Na FEE sú najpopulárnejšie študijné programy zamerané na Environmentálny manažment a Ekológiu a využívanie krajiny. Ďalšie možnosti štúdia sú v študijných programoch Ekológia a ochrana biodiverzity alebo v praxi žiadanom Environmentálnom inžinierstve. Všetky programy sú ponúkané v dennej forme, Environmentálny manažment aj externe.

Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva počet prihlášok na vysoké školy klesá každoročne od roku 2006. Vtedy bolo podaných približne 160 000 prihlášok, zatiaľ čo v roku 2013 to bolo len 105 000, čo je najmenej za posledných desať rokov. Prepad možno očakávať podľa odhadov až do roku 2023.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR