Kornel Kubík Od Vás Od Vás

Euroscola 2014 Nové Mesto nad Váhom: Mladí diskutovali o činnosti EÚ vo svete

V rámci súťaže Euroscola 2014, ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, sme sa rozhodli opäť zapojiť našu školu- Gymnázium M. R. Štefánika spolu s jeho neoddeliteľnou súčasťou -Bilingválneho slovensko- španielskeho gymnázia.

Ilustračný obrázok k článku Euroscola 2014 Nové Mesto nad Váhom: Mladí diskutovali o činnosti EÚ vo svete
Foto: Kornel Kubík

Naši študenti nemali dostatočné vedomosti o Európskej únií a jej činnosti vo svete a preto sme sa rozhodli práve pre túto tému. Zorganizovali sme viaceré aktivity, pri ktorých sa zapojili takmer všetky stredoškolské ročníky na oboch gymnáziách. Keďže sme všetci prirodzenou súčasťou EÚ, vznikol nápad prizvať do školy slovenský inštitút mládeže – IUVENTA, kde sa študenti mohli podozvedať nové informácie o programoch či rôznych projektoch podporovaných Európskou úniou, alebo sa len inšpirovať v možnostiach mladého Európana a ako vycestovať. Diskutovali sme o výhodách projektov, povedali si niečo k programu Mládež v akcií, Comenius, Erasmus…nAle nezabudli sme spomenúť i mnohé menšie projekty ako KomPrax (kompetencie pre prax), Praktik atď. Tento workshop s IUVENTOU obohatil študentov o cenné informácie a mnohí sa rozhodli zapojiť.

Taktiež sme vytvorili kreatívne aktivity pre mladých ľudí stredných škôl, pri ktorých sme v rámci neformálneho vzdelávania využili viaceré energizery ako napríklad ,,had“ či ,,sedenie bez stoličiek“. Aktivity trvali celkovo 2 vyučovacie hodiny v každej triede, pričom na prvej hodine sme sa oboznamovali s EÚ ako takou, zisťovali sme, ktorá krajina sa môže/nemôže stať členom a rozoberali orgány EÚ.

Na druhej hodine sme diskutovali o činnosti EÚ vo svete, funkciách NATO a OSN, svetových problémoch a podávali návrhy riešení. Študenti najviac reagovali a mali záujem ohľadom humanitárnej pomoci krajinám tretieho sveta, takže sme sa rozhodli podporiť dobrú vec kúpou tričiek pre humanitárnu neziskovú organizáciu Lekári bez hraníc.

Usporiadali sme aj verejnú diskusiu s p. europoslankyňou M. Smolkovou, no kvôli komplikáciám s voľbami do VÚC musela v deň diskusie pani europoslankyňa zostať v Košiciach. Neskláňali sme hlavy dolu, práve naopak, keďže sme chceli do projektu zapojiť i verejnosť, vyrazili sme do ulíc a námestia a opýtali sa na názory verejnosti sami, z ktorých sme urobili vyhodnotenie pomocou grafov.

Počas celého októbra mali mladí ľudia vo veku 15–18 rokov možnosť sa zapojiť do našich súťaží v rámci Euroscoly 2014, ktoré sme vymysleli. Jednalo sa o vytvorenie plagátov na diskusiu, ďalej písanie slohov na danú tému a nakoniec súťaž fotografií, ktorých cieľom je poukázať na Schengenskú zmluvu- výhody otvorených hraníc a poukázať na mladých Európanov vo svete. Z týchto fotiek a materiálov použitých pri aktivitách sme vytvorili malú výstavu. Študenti získali nové pohľady na tému EÚ vo svete a zároveň sa dozvedeli mnoho nových informácií o Európskej Únií.

Autorka: Petra Zemaníková

Rýchle správy

Najčítanejšie