Jaroslav Dodok Ostatné

Konferencia Mladých Vedcov 2012 má svojich víťazov

Občianske združenie PREVEDA včera slávnostne vyhlásilo výsledky IV. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ojedinelým a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia, zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied, pri

OZ PREVEDA i tento rok vyhlásila víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorým sa stal Štefan Lukáč, študent 2. ročníka všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave, s prácou Oxidačný stres ako patogenetický faktor sclerosis multiplex, ktorému bola udelená tzv. cena PREVEDY, účelovo viazaná finančná podpora chemickej spoločnosti BASF na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza.

**„S organizátormi Konferencie máme spoločný cieľ, stáť na začiatku vývoja odbornej osobnosti talentovaného a zanieteného človeka a napomôcť mu pri jeho ďalšej vedeckej práci. Veríme, že finančná podpora poskytne priestor pre ďalšiu výskumnú činnosť a nové vedecké poznatky budú môcť byť následne využité v oblasti humanitnej medicíny,“ **povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.. [blockquote]Kon­ferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky, ktorými sú účastníci zapojení do súťaže o zaujímavé ceny a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. [/blockquote] „Tohtoroční účastníci Konferencie odviedli opäť kus úctyhodnej práce. Narastajúci počet účastníkov, záujem verejnosti i kvalita publikovaných vedeckých prác sú našimi hnacími stimulmi pri organizácii ďalšej Interaktívnej Konferencie,“ doplnil Ing. Miroslav Ferko, PhD., predseda OZ PREVEDA.

[size=14][color=#cc0000]­O občianskom združení PREVEDA[/size]

Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme a v čo najväčšej miere prispieť k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúsiť ich riešiť. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni.

student24/webnoviny ilustračné foto: tasr

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie