Kornel Kubík Univerzity

Najviac vysokoškolákov skončilo vlani spoločenské vedy

Takmer 42 percent nezamestnaných absolventov získalo diplom práve v spoločenských vedách, náukách a službách, ktoré vlani ukončilo najviac vysokoškolákov. Druhou najobľúbenejšou skupinou odborov boli medzi minuloročnými absolventmi technické vedy .

Ilustračný obrázok k článku Najviac vysokoškolákov skončilo vlani spoločenské vedy
Zdroj: Dnes24.sk

Najviac slovenských vysokoškolákov minulý rok ukončilo štúdium spoločenských vied, náuk a služieb.

V roku 2012 vyšlo z tejto skupiny študijných odborov na verejných aj súkromných vysokých školách dohromady 42 664 absolventov, čo predstavuje približne 62,8 percenta celkového poštu absolventov vysokých škôl na Slovensku.

Dohromady bolo vlani absolventov na slovenských vysokých školách 67 952. Informácie sú z výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2012, ktorú vytvorilo ministerstvo školstva.

Obľúbené boli aj technické vedy

Druhou najobľúbenejšou skupinou odborov boli medzi minuloročnými absolventmi technické vedy a náuky, ktoré ukončilo v minulom roku 12 168 študentov, za nimi nasleduje skupina zdravotníckych odborov s 4 460 absolventmi a prírodné vedy, ktoré skončilo 3 150 študentov.

Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy vyštudovalo 1 965 a vojenské a bezpečnostné vedy 1 875 absolventov. Najmenej študentov vyšlo z vied a náuk o kultúre a umení, v ktorej vlani ukončilo štúdium 1 670 študentov.

Najčastejšie nezamestnaní boli absolventi spoločenských vied

Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie v septembri 2012 z verejných a súkromných vysokých škôl 3 748 absolventov vysokých škôl, uvádza sa v správe o stave vysokého školstva. Z nich 12,25 percenta bolo v evidencii viac ako šesť mesiacov.

Z hľadiska odboru vzdelania takmer 42 percent nezamestnaných absolventov získalo diplom práve v spoločenských vedách, náukách a službách, ktoré vlani ukončilo najviac vysokoškolákov. Takmer 13 percent nezamestnaných absolventov skončilo technické vedy a náuky. V rámci spoločenských vied, náuk a služieb zhruba 39 percent evidovaných nezamestnaných absolventov tvorili absolventi ekonomických vied.

Za absolventa – uchádzača o zamestnanie sa pritom považujú len absolventi z dennej formy štúdia a len do veku 25 rokov. Absolvent mohol ukončiť štúdium aj v predchádzajú­com roku.

Počet absolventov mierne klesol

V minulom roku ubudlo z celkového počtu absolventov vysokých škôl na Slovensku, konštatuje správa. Na verejných a súkromných vysokých školách riadne ukončilo štúdium v minulom roku takmer 70 000 študentov, čo je pokles o 2 109 absol­ventov. Pod tento stav sa podpísal pokles absolventov externej formy štúdia, píše sa vo výročnej správe.

Zdroj: Webnoviny.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie