Univerzity

Neprijali vás na výšku? Tieto fakulty STU vyhlásili druhé kolo prijímacích skúšok

Päť fakúlt Slovenskej technickej univerzity a Ústav manažmentu vypísali v júli a auguste druhé kolo prijímacích skúšok.

Ilustračný obrázok k článku Neprijali vás na výšku? Tieto fakulty STU vyhlásili druhé kolo prijímacích skúšok
Zdroj: Webnoviny.sk

Záujemcovia sa môžu počas leta prihlásiť do druhého kola prijímacích skúšok na Fakultu elektrotechniky a informatiky, Strojnícku fakultu, Stavebnú fakultu, Materiálovotechno­logickú fakultu, Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU a na Ústav manažmentu.

Na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU je možné prihlásiť sa na všetky bakalárske aj inžinierske programy do 25. júla. Ide o programy aplikovaná informatika, automobilová elektronika, elektronika, elektrotechnika, priemyselná informatika, telekomunikácie. Do rovnakého termínu prijíma študentov aj Ústav manažmentu na študijný program priestorové plánovanie.

V prípade Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU sa študenti môžu prihlásiť na dva bakalárske programy, a to automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve a na program chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Prihlášku si treba podať do 11. augusta.

Na Strojnícku fakultu STU sa možno prihlásiť do 15. augusta na bakalárske študijné programy aplikovaná mechanika a mechatronika, automatizácia a informatizácia strojov a procesov, energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika, strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérstvo kvality a automobily, lode a spaľovacie motory.

Rovnako do 15. augusta sa možno ešte prihlásiť na všetky bakalárske študijné programy Stavebnej fakulty STU, konkrétne geodézia a kartografia, pozemné stavby a architektúra, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo, matematicko-počítačové modelovanie, stavby na tvorbu a ochranu prostredia a technológie a manažérstvo stavieb. Takisto je možné prihlásiť sa na študijný program v anglickom jazyku civil engineering (stavebné inžinierstvo).

Na Materiálovotechno­logickú fakultu STU so sídlom v Trnave si treba prihlášku podať tiež do 15. augusta. Tu sa študenti môžu prihlásiť na bakalárske študijné programy aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, kvalita produkcie, materiálové inžinierstvo, personálna práca v priemyselnom podniku, počítačová podpora výrobných technológií, priemyselné manažérstvo, výrobné technológie a výrobné zariadenia a systémy.

Viac informácií je na internetovej stránke univerzity www.stuba.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Webnoviny.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie