Adriana Blahová Rôzne

Ôsmaci a deviataci pozor! Nový študijný odbor na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach

V školskom roku 2013/2014 si OA pre záujemcov pripravila novinku – slovensko-anglické bilingválne štúdium v trvaní 5 rokov určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

Ilustračný obrázok k článku Ôsmaci a deviataci pozor! Nový študijný odbor na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach
Foto: Adriana Blahová

Prečo je výber našej školy pre vás správnou voľbou? Uvedený študijný odbor je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku. Okrem všeobecno-vzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka žiakom rozsiahle štúdium cudzieho jazyka a bilingválne (dvojjazyčné) vzdelávanie v odborných predmetoch.

V 1. ročníku má žiak 20 hodín anglického jazyka týždenne, takže sa zdokonalí v písomnom a ústnom prejave, nakoľko v 2. –5. ročníku študuje tri odborné predmety v anglickom jazyku. Okrem toho má možnosť zvoliť si ďalší cudzí jazyk – nemecký alebo ruský. Štúdium zahŕňa výučbu ekonomiky, makroekonómie, účtovníctva, informatiky, štatistiky, logistiky, marketingu, manažmentu, bankovníctva, písomnej a elektronickej komunikácie a ostatných všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku a z anglického jazyka a ostatných odborných predmetov v 5. ročníku, v ktorom môže žiak získať aj štátnu odbornú jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Uplatnenie absolventov – jazyky otvárajú nové možnosti

Tento študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej správe a územnej samospráve.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využívať v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent vie plynulo komunikovať v bežnom spoločenskom, hospodárskom a obchodnom styku. Má rozšírené vedomosti z reálií anglicky hovoriacich krajín. Ovláda odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku, čo mu umožňuje uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách EÚ a študovať na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.

Tak neváhajte a príďte sa kedykoľvek pozrieť do priestorov školy, prípadne bližšie informácie môžete získať na http://oazm.edupage.sk a na telefónnom čísle 037/6421904.

Obchodná akadémia
7
Galéria
Foto: Adriana Blahová
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM