Prihláška na výšku? Na tieto školy ju ešte môžete poslať

Záujemcovia o štúdium na vysokej škole, ktorých neprijali na ich vysnívanú univerzitu, môžu skúsiť stále šťastie inde. Viaceré vysoké školy totiž vyhlásili druhé kolo prijímacieho konania, a tak je stále možnosť poslať prihlášku na niektoré fakulty.

Ilustračný obrázok k článku Prihláška na výšku? Na tieto školy ju ešte môžete poslať
Zdroj: Dnes24.sk

Možnosť prihlásiť sa ponúka napríklad viacero fakúlt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Prihlášky do druhého kola prijímacieho konania môžu záujemcovia o štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky posielať do konca tohto týždňa, teda do piatka 25. júla. Prihlásiť sa možno na všetky bakalárske aj inžinierske študijné programy na fakulte. Do rovnakého termínu prijíma prihlášky aj Ústav manažmentu STU. Prihlášku si možno poslať aj na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU. Táto možnosť je však otvorená len pre dva bakalárske študijné programy, a to automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve, a tiež chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Hlásiť sa tu treba do 11. augusta. O štúdium na Strojníckej fakulte STU sa možno uchádzať do 15. augusta. Rovnaký termín treba dodržať, ak máte záujem o štúdium na Stavebnej fakulte a na Materiálovotechno­logickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

Stále existuje možnosť prihlásiť sa aj na Fakultu verejnej správy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Otvorené je prijímacie konanie pre bakalársky študijný program Európska verejná správa a Verejná správa, prihlášky treba posielať do 8. augusta. Hlásiť sa možno do konca júla aj na Filozofickú fakultu UPJŠ, a to na sociálnu prácu, masmediálne štúdiá a britské a americké štúdia v externej forme a na odbory rodové štúdia a kultúra a filozofia v dennej forme. Pre všetky tieto odbory fakulta organizuje prijímacie skúšky. Bez nich sa dá dostať na programy Aplikovaná etika a Politológia v externej forme. Záujemcovia sa môžu do konca júla prihlásiť aj na študijný program Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ.

Dodatočne môžu podať prihlášku aj uchádzači o štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Táto možnosť je otvorená do 31. augusta pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie. Záujemcovia však musia splniť prísne kritériá zverejnené na stránke fakulty.

Bližšie informácie poskytujú jednotlivé vysoké školy na svojich internetových stránkach.

Zdroj: TASR