Prvá na Slovensku: UKF v Nitre získala tabletovú učebňu a veľký dotykový displej!

Fakulta prírodných vied na UKF v Nitre získala najmodernejšie vybavenie. Študenti sa budú vzdelávať s novými technológiami.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Prvá na Slovensku: UKF v Nitre získala tabletovú učebňu a veľký dotykový displej!
Zdroj: Dnes24.sk

Zvyšovať digitálne zručnosti budúcich pedagógov už počas ich štúdia na vysokej škole tak, aby prichádzali do praxe schopní využívať pri výučbe nové technológie, je cieľom projektu ŠKOLA NA DOTYK UNIVERZITA, ktorý realizuje nezisková organizácia EDULAB.

„Čoraz väčšie prenikanie technológií do školstva kladie stále vyššie požiadavky aj na digitálne kompetencie učiteľov. Preto budú musieť byť schopní naučiť sa zvládať výučbu pomocou nových technológií už pred príchodom do praxe,“ vysvetľuje dôvody realizácie projektu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

V rámci projektu získala každá z troch spolupracujúcich univerzít bezplatne nevyhnutný hardvér a softvér – okrem iného aj 20 tabletov, 65-palcový dotykový displej, dobíjaciu stanicu tabletov, licencie Samsung School a bezdrôtový router. Ako prvá slávnostne otvorila učebňu vybavenú dotykovými technológiami so zameraním na prípravu budúcich učiteľov Fakulta prírodných vied na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

„Prípravou učiteľov v tabletovej učebni s modernými prostriedkami sa učiteľ približuje mysleniu, vnímaniu a cíteniu žiaka“ povedal prof. Ľubomír Zelenický, rektor UKF.

Aj samotní budúci učitelia, študenti spolupracujúcich univerzít, ktorí sú zapojení do projektu Škola na dotyk Univerzita, sú presvedčení, že využívanie tabletov vo výučbe prispieva k jej väčšej atraktivite, ale aj k väčšej motivácii žiakov a študentov. V prieskume EDULAB-u 76% z nich uviedlo, že využitie digitálnych technológií je najprínosnejšie práve v motivačnej fáze výučby. Drvivá väčšina z nich tiež nepochybuje o nutnosti učiteľov zvládať technológie, keď 95% vyjadrilo v prieskume presvedčenie, že učitelia by mali byť digitálne zruční pre potreby svojej učiteľskej praxe.

Foto: Ľubo Balko

Zdroj: Dnes24.sk