Spolupráca radnice s univerzitami: V Trnave vznikla Univerzitná rada mesta

Univerzitná rada nášho mesta. Študenti trnavských vysokých škôl budú mať možnosť aktívnejšie sa zapájať do života mesta Trnava.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Spolupráca radnice s univerzitami: V Trnave vznikla Univerzitná rada mesta
Zdroj: TASR

Dnes na radnici svojimi podpismi založili rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) Jozef Matúš, rektor Trnavskej univerzity (TU) v Trnave Marek Šmid, dekan Materiálovotechno­logickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (MTF STU) Jozef Peterka a primátor Trnavy Peter Bročka poradný orgán primátora – Univerzitnú radu mesta Trnavy.

„Dnešný deň považujem za mimoriadne významný. Memorandum vnímame ako signál pre vzájomnú spoluprácu v prospech oboch strán a v konečnom dôsledku v prospech obyvateľov Trnavy aj širšieho regiónu,“ povedal na úvod rektor UCM J. Matúš. Na jeho slová nadviazal rektor TU M. Šmid: „Podpísanie tohto memoranda je prirodzeným vyústením doterajšej spolupráce medzi univerzitnými subjektmi a mestom.“ Význam udalosti podčiarkol aj dekan MTF STU. „Je veľmi pozitívne, že vznikol neutrálny orgán, ktorý bude spájajúcou reťazou medzi univerzitami a mestom. Chcem zaželať, aby bola Univerzitná rada mesta Trnavy úspešná a riešila naozaj tie problémy, ktoré študentov trápia,“ priblížil J. Peterka.

Univerzitná rada bude zložená z 12 členov, deviati z nich budú delegátmi troch trnavských univerzít (dvaja študenti a jeden pedagóg) a traja delegáti Mestského úradu v Trnave. Na čele Univerzitnej rady budú predseda, dvaja podpredsedovia a tajomník. Za predsedu môže byť volený iba delegovaný študent vysokej školy. Tajomníkom bude pracovník MsÚ v Trnave, ktorý bude zabezpečovať organizačné, technické a administratívne práce spojené s fungovaním Univerzitnej rady.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR