Jaroslav Dodok Univerzity

SPU oslavuje šesťdesiatku: Vydala aj pamätnicu

Slovenská poľnohospodárska univerzita k 60. výročiu svojho vzniku vydala knihu o svojej histórii.

Autorom novej publikácie s názvom 60 rokov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 1952 – 2012 je rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., s kolektívom spolupracovníkov. Zostavovateľom je prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.

Kniha ucelene mapuje vznik a vývoj poľnohospodárskeho vysokého školstva v Nitre. Obsahuje množstvo dobových fotografií, príloh a preklad časti slovenského textu do anglického jazyka. Autori si nekládli za cieľ hodnotiť odborný vedecký prínos jednotlivých fakúlt, ale zachytiť šesťdesiatročný vývoj školy v historickom kontexte.

Počiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sa spájajú s akademickým rokom 1941/42, keď sa na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave začali prednášať lesnícke a poľnohospodárske vedy. V roku 1946 vznikla rozhodnutím Slovenskej národnej rady v Košiciach Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, ktorá sa po reorganizácii v roku 1952 rozčlenila na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. VŠP v roku 1996 dostala názov Slovenská poľnohospodárska univerzita. **Vznik samostatnej poľnohospodárskej univerzity je významným medzníkom v dejinách nášho vysokého poľnohospodárskeho školstva. **

Takmer 500 stranová publikácia popisuje vznik inštitúcie, poskytuje informácie o významných osobnostiach, ktoré sa počas uplynulých desaťročí výrazne podieľali na formovaní univerzity i poľnohospodár­stva, prináša pohľad na medzinárodnú spoluprácu, kultúrny, spoločenský a športový život na univerzite, pôsobenie jednotlivých fakúlt, pracovísk a súčastí univerzity. Osobitná pozornosť je venovaná spolupráci s mestom. **Pamätnica vyšla v náklade 600 kusov, prvýkrát bola prezentovaná 13. septembra pri príležitosti osláv vzniku SPU v Nitre. **

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vydala pri príležitosti 60. výročia svojho založenia aj pamätnú medailu. Tú vyrobila Mincovňa Kremnica, š.p., v limitovanej razbe 70 kusov. Vyhovenie patinovaný bronz.

student24/Renáta Chosraviová foto: sita

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie