Univerzita sv. Cyrila a Metoda je dospelá: Slávnostne otvorila osemnásty akademický rok

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave otvorili slávnostne nový akademický rok. Celkový počet študentov na štyroch fakultách a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie má prekonať hranicu 6000 študentov.

Dominika Handzušová
Ilustračný obrázok k článku Univerzita sv. Cyrila a Metoda je dospelá: Slávnostne otvorila osemnásty akademický rok
Foto: Dominika Handzušová / Zdroj: Dnes24.sk

UCM vstupuje do svojho osemnásteho roka pôsobenia v slovenskom akademickom priestore. “Máme ambície podieľať sa a čiastočne sa už určite podieľame v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, na procese zveľaďovania Slovenska v srdci Európy,“ uviedol počas svojho príhovoru novoinaugurovaný rektor Univerzity Jozef Matúš.

Odborníci na médiá

UCM ponúka aktuálne vysokoškolské vzdelanie v 121 akredito­vaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ako v dennej, tak i externej forme. Záujem o štúdium na UCM v novom akademickom roku prejavilo 3742 uchádzačov. Celkový počet študentov v tomto roku by mal prekročiť hranicu 6000 študentov.

Najväčší záujem uchádzači prejavili o študijné programy Fakulty masmediálnej komunikácie Marketingovú komunikáciu a Masmediálnu komunikáciu, študijné programy Fakulty sociálnych vecí, najmä Verejná správa, Politológia, Filozofickej fakulty, predovšetkým Psychológia a Anglický jazyk v odbornej komunikácii.

Zvýšený záujem o štúdium zaznamenala Univerzita v študijných programoch Fakulty prírodných vied Aplikovaná informatika a Biotechnológie a v študijných programoch Fyzioterapie na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. UCM otvára tento akademický rok dva nové doktorandské študijné programy – Aplikovaná biológia a Aplikované mediálne štúdiá.

Slávnosti a ocenenia

„Chceme byť porovnateľní, no zároveň odlišní,“ konštatoval rektor UCM Jozef Matúš. „V tejto súvislosti potešiteľnou skutočnosťou je plnohodnotné uplatnenie našich absolventov v zložitých podmienkach trhu práce. Je to nesporný úspech, najmä keď si uvedomíme, že počas doterajšieho pôsobenia našej alma mater opustilo jej brány 18 676 absolven­tov,“ dodal Matúš, ktorý na slávnostnom otvorení akademického roka symbolicky uviedol do funkcie nových prorektorov.

Sviatočnosť podujatia podčiarklo udeľovanie cien rektorátu za výnimočné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti. Zároveň bol ocenený aj jeden zo študentov za výnimočnú reprezentáciu školy. Nevidiaci Milan Lackovič, študent Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, je totiž majstrom sveta i Európy v halovom veslovaní.

Zdroj: Dnes24.sk