12. AUGUST: Dnes oslavujeme Medzinárodný deň mládeže!

Znepokojuje vás nezamestnanosť vo svete? Čo pre vás znamená kvalitné vzdelanie? Zaujíma vás, aké práva ako občania máte? Chcete vedieť, ako si začať vlastný biznis? Chcete sa stať súčasťou tých, čo majú šancu čosi zmeniť? Povedzte nám, my počúvame!

Jaroslav Dodok
Ilustračný obrázok k článku 12. AUGUST: Dnes oslavujeme Medzinárodný deň mládeže!
Foto: Jaroslav Dodok

Týmito slovami ohlasuje Organizácia Spojených Národov prostredníctvom sociálnych sietí- twitteru, facebooku a youtube videí Medzinárodný deň mládeže, alebo teda International Youth Day. Tento deň bol v roku 1999 určený OSN na 12. August a oslavuje sa od roku 2000.

Aké je posolstvo 13. ročníka?

Mottom 13. ročníka tohto medzinárodného dňa spájajúceho mládež po celom svete znie: ,,Zamestnanie, podnikanie, vzdelanie zahŕňajúce pohlavné a reprodukčné zdravie, politická zaangažovanosť, štátne občianstvo.“ Celkové posolstvo Medzinárodného dňa mládeže sa nesie v duchu vytvárania lepšieho sveta a kooperovania s mládežou.

Mladí ľudia sa dnes stretávajú a aktivizujú

Počas tohto dňa sú mládežníckymi zoskupeniami vo svete organizované rôzne debaty, diskusie, podnetné a inšpiratívne prednášky. Do popredia sa dostávajú taktiež aj globálne problémy, pričom sa vo všetkom aktívne zapájajú najmä mladí ľudia, študenti a študentky z celého sveta, ktorí sa rozhodli, že je načase prestať sa oddávať nečinnosti, a ktorí pochopili, že na to, aby nastala vo svete nejaká zmena, je potrebné najprv vysloviť čarovné slovíčko CHCEM.

,,Mladí ľudia v súčasnosti čelia viacerým celosvetovým výzvam, a to či už ide o vysokú mieru absolventskej nezamestnanosti, zlé podmienky pre rozvoj dobročinnosti, alebo o prehliadanie všetkých otázok, na ktoré je potrebné odpovedať, a problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť. Spolupráca s OSN, s vládami jednotlivých štátov, so súkromným sektorom, ale aj s civilnou spoločnosťou, s rôznymi občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi, môže pomôcť zvýšiť nielen všeobecnú osvetu, ale taktiež aj zlepšiť celkovú situáciu vo svete mladých ľudí“ Informuje oficiálna webová stránka OSN.

Svet môžu k lepšiemu zmeniť aj mladí ľudia

Mládež, čiže ľudia vo veku od 15 do 24 rokov, tvorí jednu šestinu celosvetovej populácie, a to už ide o značné množstvo ideologickej sily, ktorá, pokiaľ sa zmobilizuje, je skutočne schopná určitých zmien k lepšiemu. Aktívna participácia mladých je dôležitým prínosom pri vytváraní plnohodnotne fungujúcej spoločnosti, a aj práve preto je tu 12. August, deň, kedy si pripomíname význam mladých vo svete.

**,,Aby sme uvoľnili silu mladých ľudí, musíme s nimi v prvom rade spolupracovať.“ ** (Ban Ki-moon, generálny tajomník OSN)

student24/Lucia Vanková foto: sita

Tento článok nie je možné komentovať.