Jaroslav Dodok Univerzity

EF UMB patrí k špičke ekonomického vzdelávania v SR

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (EF UMB) v Banskej Bystrici oslavuje 35. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa koná dnes slávnostné zasadnutie akademickej obce.

„Myslím si, že je dobré, že stále rozvíjame to, na základe čoho sme vznikli, respektíve študijné programy, ktoré boli základnými kameňmi, t. j. cestovný ruch, verejnú ekonomiku a služby,“ uviedol pred slávnostným zasadnutím dekan fakulty Vladimír Hiadlovský. V súčasnosti má EF okolo 3000 študentov v dennej aj externej forme štúdia, na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni.

[blockquote] K spomínaným programom sa podľa Hiadlovského pridali tie, o ktoré je zo strany uchádzačov záujem, je to predovšetkým ekonomika, manažment podniku a financie, bankovníctvo a investovanie. Tiež regionálny rozvoj a verejná správa.[/bloc­kquote]

Hiadlovský priblížil dva významné medzníky vývoja fakulty. „Keďže ide o 35. výročie fakulty, tak najvýznamnejší medzník sa udial v roku 1977, kedy v podstate z detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty, dnes Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave, vznikla vtedajšia Fakulta ekonomiky, služieb a cestovného ruchu.“

Ďalším významným medzníkom bol vznik samotnej UMB a EF bola jednou zo zakladajúcich. Vtedy došlo aj k premenovaniu na EF UMB. Hiadlovský vyzdvihol, že patria k špičke ekonomického vzdelávania v SR a urobia všetko preto, aby to mohli konštatovať aj v horizonte piatich, desiatich či ďalších rokov.

„Tento deň oslávime za účasti významných partnerov zo zahraničných a domácich univerzít a fakúlt, predovšetkým ekonomického zamerania,“ priblížil Hiadlovský. Slávnosť má dve časti, pričom prvá je akademického charakteru.** „Pri tejto príležitosti som sa rozhodol oceniť zamestnancov fakulty, ktorí v podstate na fakulte pôsobili od jej vzniku, respektíve mnohí stále aj pôsobia.“** Ide o približne 20 zamestnancov. Ocenené budú aj materská univerzita (EU v Bratislave) a sesterská fakulta (Obchodná fakulta EU), ale aj mesto Poprad za dlhoročnú spoluprácu pri budovaní veľmi silného pracoviska, inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade.

Hiadlovský si myslí, že štúdium ekonómie aj vo vzťahu k vývinu globálnej ekonomiky je vždy aktuálne a atraktívne. Dopyt praxe, zamestnávateľov i záujem samotných uchádzačov o ekonomické smery sú veľké. Aj keď treba podľa neho povedať, že počet vysokých škôl ponúkajúcich ekonomické vzdelanie na Slovensku je pomerne vysoký.** „A konkurencia je veľmi tvrdá,“** konštatoval dekan.

student24/tasr foto: tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM