Martin Károly Ostatné

FOTO: SUPŠ-kári oslávili 45. výročie vernisážou

Kremnica- 1. marca sa uskutočnila vernisáž k výstave pri príležitosti 45. výročia založenia Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Pozrite si fotoreportáž. Výstava prác v galérii NBS-MMM potrvá do 13. apríla.

Ustanovenie Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici a prvé talentové skúšky uchádzačov o štúdium sa konali v roku 1966. Obdivuhodnou a vysoko cennou je myšlienka a osobná snaha pána Ľudovíta Leitnera – prvého riaditeľa školy. Jemu patrí osobitná vďaka ako hlavnému iniciátorovi a aktérovi pri zriadení tejto organizácie. Spolu s odborníkmi a kolegami z mincovne Andrejom Petrom, akad.soch, pánom Jánom Allerámom a pánom Štefanom Groschom, postavili základy školy tak po stránke ľudskej, odbornej, ako aj praktickej a pedagogickej. Okrem nich školu formovali aj mladí výtvarníci a odborníci, ktorí sa zišli z celého Československa.

Patrónom školy sa stala Štátna mincovňa v Kremnici, ktorá garantovala formou zmluvy všetku odbornú a materiálnu pomoc. Úplne prirodzene ako prvé vznikli na SUPŠ v Kremnici odbory so vzťahom k stáročnej remeselnej tradícii v meste, jedinečné a bezkonkurenčné na celom území Slovenska. Odbory pribúdali postupne. V roku vzniku vznikli odbry umelecké kováčstvo a zámočníctvo ale aj plošné a plastické rytie kovov. O rok neskôr pribudlo zlatníctvo a strieborníctvo, roku 1968 zas umelecké odlievanie kovov. Počas najväčšieho rozmachu školy v 60-tich rokoch sa v Kremnici začalo vyučovať aj tvarovanie strojov a nástrojov, z ktorého sa vykreoval odbor tvarovanie priemyselných výrobkov.

V roku 1980 sa na SUPŠ-ke začalo s vyučovaním štukatérstva, o 9 rokov neskôr pribudol odbor tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. v roku 1990 škola zmenila názov na ŠUV- Škola úžitkového výtvarníctva a pred rokom, teda v roku 2011 sa stala súkromnou. /SŠUV Súkromná škola úžitkového výtvarníctva/

Škola časom získavala svoj charakter, typickú atmosféru umeleckého i ľudského prostredia, v ktorom vyrastajú profesionálni výtvarníci, osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Škola má svoj kredit a cesty z nej vedú často k samostatnej umeleckej tvorbe, mnohí absolventi pokračujú vo vysokoškolských štúdiách širokého spektra výtvarných disciplín, ďalší zakladajú vlastné štúdiá a firmy, iní sa orientujú na prácu vo vývojových oddeleniach veľkých podnikov. Žiadny z jej absolventov sa v živote a tvorivej praxi nestratil, pretože tie štyri kremnické roky mali pre každého podstatný význam.

Zdroj: NBS-Múzemum mincí a medailí v Kremnici Foto:Archív NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici

SUPska 45 rokov
89
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM