Kornel Kubík Ostatné

ICM BB sa zúčastnilo seminára o podpore zamestnanosti mladých ľudí

Informačné centrum mladých Banská Bystrica sa, na pozvanie ÚPSVaR v Banskej Bystrici, zúčastnilo seminára „Zamestnanie mladých ľudí – odstraňovanie bariér pri vstupe na trh práce“.

Ilustračný obrázok k článku ICM BB sa zúčastnilo seminára o podpore zamestnanosti mladých ľudí
Foto: Kornel Kubík

Seminár bol organizovaný v rámci spoločného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného ústavu celoživotného vzdelávania a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, „Prierezové riešenia nezamestnanosti mladých ľudí“, realizovaného prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.

Na seminári ICM BB prezentovalo svoju činnosť, aktivity i podujatia zamerané na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí v Banskobystrickom regióne, ako aj spoluprácu s ÚPSVaR v Banskej Bystrici a vízie tejto spolupráce do budúcnosti. Počas seminára prebehli prezentácie na témy: Podpora zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti, Trh práce –zamestnávanie – vzdelanie.

Ďakujeme za pozvanie, tešíme sa na spoluprácu a ďalšie podobné stretnutia. Aktivity ICM BB sú financované z dotácie MŠVVaŠ SR.

ICM BB
1
Galéria

Rýchle správy

Najčítanejšie