Jaroslav Dodok Rôzne

Maturanti sa sťažovali: Známky sa menili aj o 3 stupne

Vo svojich sťažnostiach zaslaných školskej inšpekcii maturanti najčastejšie poukazovali na zaujatosť. Učitelia podľa nich pri určovaní známky neprihliadali na dovtedajší prospech.

Takmer polovica zaslaných sťažností smerovala k známkovaniu zo slovenčiny a literatúry. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) prijala tento rok 22 sťažností. Prešetrila 20 z nich a 70 percent vyhodnotila ako opodstatnené.

Hlavným problémom je neobjektívnos­ť[/size][/color]

„Paradoxne sú výhrady najmä voči neobjektívnosti toho člena predmetovej maturitnej komisie, ktorý žiaka učil,“ uviedol Ľuboš Tužinský z kancelárie hlavného školského inšpektora. Sťažnosti, ktoré sa týkali neprihliadania na prospech žiaka počas štúdia, sa podľa neho vo viacerých prípadoch potvrdili.

,,V mojom prípade som nikdy nemal žiadny problém s učiteľmi, dokonca som s väčšinou skúšajúcich mal celkom dobrý priateľský vzťah. Pokiaľ však ide o zaujatosť voči iným, tak možno jej malý náznak tam bol, napr. u spolužiakov, ktorí počas všetkých 4 rokov štúdia na školu flákali ako sa len dalo. Na ústnych skúškach ich však dosť dusili a požadovali od nich niektoré veci odborne a poriadne do hĺbky," myslím si Erik Oravec z Košíc.

Najviac žiadostí podali päťkári[/size][/co­lor]

Školský zákon hovorí, že ak sa hodnotenie ústnej maturity výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z daného predmetu, pri výslednej známke ústnej maturitnej skúšky sa má prihliadať na prospech žiaka.

Školská inšpekcia tiež informovala, že najviac sťažností voči výsledku maturity podali päťkári, ktorí podľa vlastného vyjadrenia mali isté prijatie na vysokú školu. Okrem zaujatosti sa sťažnosti týkali aj nezohľadnenia zdravotného stavu žiaka, nesprávne vypočítaného váženého priemeru, nesprávneho informovania žiaka o výsledku maturitnej skúšky či neprítomnosti všetkých členov komisie.

,,Maturitná komisia bola na našej škole maximálne objektívna. Pochvaľujem si nemecký jazyk, na ktorom ma vyučujúca prekvapila, pretože počas roka bola voči mne aj spolužiakov zaujatá, teraz však milá – snažila sa odľahčiť situáciu. Naopak, na maturite zo psychológie som sa zapotila, pretože učiteľ sa snažil preveriť moje poznatky kadejakými „prípadmi z praxe“. Dokonca sa mi stalo, že som na 3 predmetoch takmer 30 minút," reaguje na maturitnú skúšku Ľudmila Kostelníková z Prešova.

Známky sa menili aj o tri stupne[/size][/co­lor]

„Na základe zistených nedostatkov bolo v 11 prípadoch nariadené komisionálne preskúšanie; v deviatich prípadoch prišlo k zmene známky, z toho v piatich prípadoch o jeden stupeň, v troch prípadoch o dva stupne a v jednom prípade o tri stupne,“ spresnil Tužinský. Ak sa prospech na ústnej maturitnej skúške odlišuje oproti dosahovanému prospechu viac ako o dva stupne, školský inšpektor nariadi komisionálne preskúšanie, pri ktorom je prítomný.

Študenti majú strach z následkov[/si­ze][/color]

Najviac sťažností – päť, inšpekcii prišlo z Bratislavského a Trnavského kraja, ani jedna z Prešovského a Žilinského. ŠŠI prepodkladá, že počet nespokojných žiakov je oveľa vyšší, mnohí však zrejme majú strach z možných následkov za podanie sťažnosti.// „Ďalšie preskúšanie totiž absolvujú pred tou istou komisiou,“ //zdôvodnil Tužinský. V roku 2008 bol počet podaných sťažností viac ako dvojnásobný oproti tomuto roku. Opodstatnená bola necelá polovica.

student24/tasr foto: sita

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM