Ilustračný obrázok k článku Ministerstvo školstva rozbehlo projekt na pomoc vysokoškolákom: Získajú prax v podnikoch
Zdroj: TASR

Ministerstvo školstva rozbehlo projekt na pomoc vysokoškolákom: Získajú prax v podnikoch

Ústav informácií a prognóz školstva nedávno predstavil projekt, ktorého cieľom je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a takisto prepojiť slovenské univerzity s podnikovou sférou. Znamená to, že študenti by mohli získavať prax v jednotlivých podnikoch už počas štúdia.

Kornel Kubík Rôzne
Kornel Kubík Rôzne

Ministerstvo školstva rozbehlo projekt na pomoc vysokoškolákom: Získajú prax v podnikoch

Ústav informácií a prognóz školstva nedávno predstavil projekt, ktorého cieľom je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a takisto prepojiť slovenské univerzity s podnikovou sférou. Znamená to, že študenti by mohli získavať prax v jednotlivých podnikoch už počas štúdia.

Ilustračný obrázok k článku Ministerstvo školstva rozbehlo projekt na pomoc vysokoškolákom: Získajú prax v podnikoch
Zdroj: TASR

Po jeho skončení by sa mohli vďaka nadobudnutým skúsenostiam aj v danej firme zamestnať. Na projekt je vyčlenených zhruba 17 miliónov eur, ktoré financuje Európska únia v rámci operačného programu Vzdelávanie pod garanciou Ministerstva školstva SR.

Národný projekt s názvom „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ vznikol ako reakcia na súčasnú situáciu na trhu práce. Tá nepraje najmä absolventom VŠ bez praxe, ktorí po ukončení štúdia zostávajú na úradoch práce a len zvyšujú percentá nezamestnanosti na Slovensku. „Po študentovi, ktorý vyjde z vysokej školy, nie je dokonca ani dopyt. Aj úroveň vzdelania, ktorú má, mu reálne neumožňuje uchádzať sa o zamestnanie a v mnohých prípadoch dochádza k rekvalifikácii študentov,“ vysvetľuje Andrej Bederka, odborný garant spolupráce vysokých škôl s podnikmi.

Mnohé prírodovedné a technické smery sú podľa neho podhodnotené a študenti sa ich boja, pretože si vyžadujú viac študijného úsilia. Ale práve tieto odbory majú podľa A. Bederku perspektívu. „Druhá vec je potom kvalita vzdelávania. Myslíme si, že bez praktickej koncovky v 4. a 5. ročníku bude študent len prekvapený, keď príde na trh práce a nebude pripravený,“ dopĺňa. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa Ústav informácií a prognóz školstva rozhodol prísť so spomínaným projektom.

Ten je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia a prebiehať bude prostredníctvom krátkodobých exkurzií pre zhruba 3000 študentov. Ďalších 350 bude mať možnosť zúčastniť sa dlhodobých vzdelávacích pobytov pre vybraných študentov. V rámci projektu sa okrem iného vytvoria aj výučbové školiace centrá a zabezpečia sa študijné pomôcky pre výučbové základne. Takéto základne je možné vytvoriť priamo na univerzitách, ktorých ambíciou je priblížiť prostredie vysokých škôl podmienkam praxe. Generálny riaditeľ SAP Slovensko Roman Knap, ktorého spoločnosť sa do projektu zapojila „Podporujeme univerzity a ponúkame im našu technológiu pre vzdelávanie študentov, aby sa s týmto systémom postupne zoznamovali. Napríklad chceme vytvoriť na univerzitách kompetenčné centrum, kde bude táto technológia nainštalovaná a študenti ju môžu sami aj spravovať. Zároveň tu môžu plne prebiehať školenia a výučba študentov.“

Do projektu sa už zapojili univerzity z Košíc, Žiliny, Trenčína, Nitry, Trnavy a Banskej Bystrice. Rektorka tamojšej Univerzity Mateja Bela Beata Kosová: „Pre nás je tento projekt veľmi významný a inšpiratívny, pretože nám pomôže v jednej z najťažších úloh, ktorú máme vo vysokoškolskom vzdelávaní splniť, a to je dostať študentov do praxe a poskytnúť im dobrú praktickú prípravu.“ Na Slovensku podľa jej slov zatiaľ v tejto oblasti nie sú vybudované dostatočné možnosti, nakoľko praktická príprava nie je finančne ani materiálovo zabezpečená. „Často sa stáva, že v mnohých odboroch sa VŠ musí doslova prosiť, aby boli študenti prijatí na prax,“ konštatuje B. Kosová. Jednou z ciest ako túto situáciu zmeniť je práve získať pracovné návyky už počas štúdia, a to priamo v podnikoch, ktoré sú úzko späté s daným študijným odborom. Študenti tu budú pracovať napríklad na ročníkových alebo diplomových prácach, aktívne sa zapájať do chodu firmy a takisto budú prispievať svojimi nápadmi a inovatívnymi myšlienkami k jeho zlepšeniu.

Pomocnú ruku zatiaľ podala viac ako desiatka podnikov s domácim alebo zahraničným zázemím, ktoré majú o študentov reálny záujem. „Aktuálny útlm záujmu o štúdium technického a strojárskeho smeru, o ktorom sa konečne začalo diskutovať, už začíname v rámci výberových konaní a snahy o získanie „mladej krvi“ reálne cítiť. Preto sme začali s aktivitami v oblasti personálneho marketingu a reálnej spolupráce so školami. Tento projekt je pre nás aj pre štát výbornou príležitosťou ukázať, že je možné o probléme nielen hovoriť, ale ho aj skutočne riešiť,“ vysvetľuje Zuzana Bodzanová zo spoločnosti Kinex Bearings, ktorá zamestnáva zhruba 1200 ľudí a v žilinskom regióne sa radí medzi jedných z najväčších zamestnávateľov. Záujem majú hlavne o študentov Žilinskej univerzity s technickým zameraním. „Študentom technického smeru ponúkame prax v rámci riešenia diplomových prác, kde boli témy zadané priamo našou spoločnosťou a aktuálne máme už 8 študentov v rámci tohto projektu. Prax je limitovaná odovzdaním diplomovej práce a ukončením 2. stupňa VŠ štúdia,“ vysvetľuje Bodzanová. Pre súčasných štvrtákov dokonca ponúkajú aj dlhodobejšiu prax, pri ktorej počítajú aj so spoluprácou v nasledujúcom 5. ročníku. „Naším cieľom je ponúknuť najlepším študentom prácu v našej spoločnosti,“ uzatvára možnosti spolupráce s firmou Kinex Bearings Zuzana Bodzanová.

Vôbec po prvýkrát sa do takéhoto typu projektu zapojila aj spoločnosť Thorma z Fiľakova, ktorá sa prioritne zameriava na výrobu kachlí, kotlových súprav a ohrievačov vody. Túto hlavnú činnosť dopĺňa o kooperáciu v oblasti kovovýroby a je aj dodávateľom pre automobilový priemysel a výrobcu poľnohospodárskych strojov. „Do projektu sme sa rozhodli zapojiť preto, lebo umožňuje rozvinúť dlhodobejšiu spoluprácu s vysokými školami a pripraviť budúcich absolventov podľa potrieb a predstáv firmy,“ hovorí personálna manažérka podniku Janette Horstmann. Projekt je v ich prípade zatiaľ len v štádiu prípravy. Po vybratí konkrétnych študentov na základe požiadaviek podniku im chcú ponúknuť až dva roky praxe pod dohľadom interných lektorov – špecialistov. „Tento projekt prináša to, čo chýba dnešným študentom. Je to možnosť prepojenia a potvrdenia získaných teoretických znalostí priamo vo výrobnej praxi. Zároveň prináša možnosť získať zamestnanie v regióne, odkiaľ študent pochádza. Veríme, že uplatnením tohto projektu dôjde postupne k ďalším pozitívnym zmenám v systéme vysokoškolského vzdelávania,“ dúfa personálna manažérka spoločnosti Thorma.

Okrem technických či strojárskych smerov však majú možnosť praxovania aj študenti, ktorí sa pohybujú v oblasti IT. Bratislavská firma WBI ponúka vysokoškolákom spoluprácu pri softvérových riešeniach. „Dnešní študenti, ak majú záujem o svoj odbor a štúdiu sa skutočne venujú, majú možnosť získať veľmi veľa kvalitných teoretických informácií. Vo väčšine prípadov sú aj dostatočne jazykovo vybavení. Do svojho prvého zamestnania však vstupujú bez akýchkoľvek praktických skúseností, čo často vedie k nereálnym očakávaniam a rýchlemu sklamaniu. Budeme veľmi radi, ak sa nám podarí ukázať študentom skutočný pracovný život v príjemnom a tvorivom prostredí našej firmy,“ hovorí Zuzana Zajičková z firmy WBI, ktorá si udržuje prvenstvo v oblasti predaja a implementácie riešenia Microsoft Dynamics na Slovensku. Študentom by tak mohla poskytnúť dostatok priestoru a podpory počas odbornej praxe. „Študent sa v oblasti vedenia projektu zúčastní na implementácii informačného systému MS Dynamics NAV a pod vedením skúseného vedúceho projektu bude riešiť parciálne úlohy projektového manažmentu v súvislosti s reálnou implementáciou softvérového riešenia. Získa nielen skúsenosti pri zavádzaní informačného systému, ale oboznámi sa aj s používanou metodikou v našej firme,“ vysvetľuje Z. Zajičková, čo čaká študenta v prípade, že sa zúčastní praxe v ich podniku. V minulosti už dokonca prijali štyroch čerstvých absolventov – programátorov. V súčasnosti tu na poste programátora a support programátora našli uplatnenie aj ďalší dvaja vysokoškolskí absolventi.

ZDROJ: Monika Majerová, Ilustračné foto: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín