Novinky na pôde univerzity: SPU v Nitre bude mať troch prorektorov

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bude mať troch prorektorov. Ako informovalo vedenie univerzity, rektor Peter Bielik ich funkciou poveril v pondelok 7. júla.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Novinky na pôde univerzity: SPU v Nitre bude mať troch prorektorov
Foto: Rastislav Búgel

Na základe jeho rozhodnutia zostáva prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť aj pre druhé funkčné obdobie Zdenka Gálová, ktorá sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zaoberá biotechnológiou rastlín. Je riešiteľkou 31 vedeckých projektov. Je členkou Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, Vedeckej rady SPU, kolégia rektora a členka vedenia univerzity.

Uznávaný odborník

Funkciu prorektora pre vedu a výskum bude v nadchádzajúcom období vykonávať Ján Gaduš, ktorý v rokoch 1985–2013 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Technickej fakulte SPU v Nitre. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku aj v zahraničí. Viac ako 17 rokov sa venuje najmä energetickému využívaniu poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy.

Dlhoročná pracovníčka

Funkciu prorektorky pre informatizáciu a rozvoj univerzity bude zastávať Roberta Štěpánková, ktorá pôsobí na SPU od roku 1992. Od roku 1999 pracuje na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry. Prodekankou fakulty je od roku 2006, podieľa sa na manažérskej práci najmä pri organizovaní vedeckovýskumnej činnosti.

Je členkou Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, European Council of Landscape Architecture Schools i členkou Združenia urbanistov a územných plánovačov Slovenska pri Spolku architektov Slovenska.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR