Ilustračný obrázok k článku Prezentačné dni podnikov zožali úspech aj na nitrianskej univerzite
Zdroj: TASR

Prezentačné dni podnikov zožali úspech aj na nitrianskej univerzite

Stovky študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítali na pôde školy na podujatie Prezentačné dni podnikov. To bolo organizované v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Rôzne
Rôzne

Prezentačné dni podnikov zožali úspech aj na nitrianskej univerzite

Stovky študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítali na pôde školy na podujatie Prezentačné dni podnikov. To bolo organizované v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Ilustračný obrázok k článku Prezentačné dni podnikov zožali úspech aj na nitrianskej univerzite
Zdroj: TASR

Jeho cieľom je prepájať štúdium na vysokej škole s praxou, a tým pomôcť študentom lepšie sa uplatniť po absolvovaní univerzity. Práve študenti považujú absenciu praxe za veľkú prekážku pri hľadaní si práce. Štvrtáčka Andrea z nitrianskej SPU už teraz uvažuje nad témou svojej diplomovej práce. Tentoraz pôjde za vedomosťami do niektorého z podnikov v okolí Nitry, aby sledovala nielen dianie vo firme, ale nadobudla aj určitú prax. „Sama som si už nejakú prax hľadala, ale išlo to veľmi ťažko. Mnohé podniky študentov zobrať nechcú. Prax považujem za veľmi dôležitú. Je to prínos nielen pre zamestnávateľa, keď už má absolvent niečo za sebou, ale aj pre neho samotného. Absolvent sa cíti určite sebavedomejšie, keď už má v danom obore niečo odrobené.“ Za pravdu jej dáva aj štvrták Juraj, budúci inžinier v IT sektore: „Myslím si, že prax je potrebná, pretože ju vyžaduje aj veľa firiem. Je to vlastne začarovaný kruh. Firmy vyžadujú prax a bez praxe nikoho nezamestnajú.“ K názorom študentov sa pridáva aj druhák Laco, ktorý sa venuje obnoviteľným zdrojom energie: „V podstate mi toho škola veľa nedá, pokiaľ nemám prax. Univerzita naučí študenta len teoretické vedomosti, ale do reálneho života ho nepripraví, takže sa to všetko musí naučiť sám. Sám si zabezpečiť prax, aby sa vedel v danej problematike pohybovať.“ Zúročiť získané poznatky z univerzity má pomôcť národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na Slovensku už funguje takmer dva roky a za tento čas sa mu podarilo dosiahnuť veľký pokrok v oblasti prepájania vysokoškolského štúdia a podnikov pôsobiacich na Slovensku.

Úspechy národného projektu

Aktuálne je do dlhodobej podnikovej praxe v rámci národného projektu zapojených viac ako 180 študentov. Ďalších približne 140 študentov má tak ešte šancu absolvovať užitočnú prax. Doposiaľ bolo tiež uskutočnených 98 exkurzií v podnikoch – zúčastnilo sa ich viac ako 2 800 študentov. Odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov národného projektu Milan Fiľa vyzdvihol podujatie Prezentačné dni podnikov, prostredníctvom ktorého na vybraných univerzitách projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti predstavujú. „Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad, pretože záujem zo strany škôl, či už vedenia alebo samotných študentov, je omnoho väčší. Univerzít zapojených do projektu máme aktuálne osem. Tie, ktoré boli zapojené slabšie, sa teraz aktivizovali viac a spolupráca s nimi je momentálne intenzívna. Je to veľmi dobre rozbehnuté a tematika potreby praxe počas štúdia už naberá aj celospoločenský rozmer.“ Za pravdu mu dáva aj odborný garant pre popularizáciu národného projektu Štefan Chudoba: „Podarilo sa nám zlepšiť komunikáciu medzi firmami, a to najmä vďaka prezentačným dňom na jednotlivých vysokých školách. Myslím si, že sa zo štúdia a toho, čo študovať, stala téma, ktorá rezonuje nielen medzi mladými, ale aj v celej spoločnosti.“ Ponuka v rámci projektu je naozaj bohatá. Tou najlákavejšou je určite možnosť vycestovať do zahraničia, do materskej firmy, ktorej pobočka sa nachádza na Slovensku. Tí najšikovnejší tak môžu v rámci stáže zavítať napríklad do areálu hlavného závodu v Nemecku, USA, Rakúsku či Švédsku.

Prepájanie štúdia s praxou

Jednou zo zapojených univerzít, kde Prezentačné dni podnikov prebiehali naposledy, bola aj spomínaná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Táto škola ponúka už v rámci svojho štúdia prax, a to na bakalárskom, magisterskom aj inžinierskom stupni. Študenti majú šesť týždňov na to, aby sa oboznámili s prostredím a chodom podniku. Zozbierané poznatky potom zúročia vo svojej záverečnej práci. Prečo sa do národného projektu zapojili, vysvetlila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS na SPU v Nitre: „Počas celého štúdia majú študenti povinnú odbornú, diplomovú či prevádzkovú prax. To znamená, že si môžu priamo v rámci svojho študijného programu otestovať svoje schopnosti a znalosti, ktoré majú vo výrobnej praxi. Ale tento projekt ponúka ďaleko širšie možnosti. A to, že môžu viac a intenzívnejšie chodiť do týchto podnikov. Majú väčší priestor na sebarealizáciu, môžu priamo spoznať výrobnú prax a prepojiť teoretické vedomosti, ktoré získavajú na jednotlivých disciplínach priamo s praxou tak, ako to v reálnom živote vyzerá.“ Prorektorka si zároveň nevie predstaviť, že by bol študent po absolvovaní univerzity len teoreticky pripravený na budúce povolanie a nemal nijakú prax. „Trvalo by mu dlho, než by sa adaptoval na výrobnú prax. Študent by mal preto už počas štúdia určite ísť aj do praxe, aby reálne videl, ako to tam funguje a prepájal teoretické vedomosti, ktoré získava na univerzite, priamo v danom výrobnom procese.“

Kto sa zapojil a čo ponúka

Možnosť dozvedieť sa viac o národnom projekte mali študenti v prezentačných stánkoch, kde sa okrem Centra vedecko-technických informácií SR predstavila aj desiatka firiem, ktorá v nitrianskom regióne pôsobí. Riaditelia, manažéri či personalisti hovorili o svojich osobných, ale aj firemných úspechoch. Ich hlavným zámerom však bolo ponúknuť študentom konkrétne pozície pre prax. „Nedávno sa nám podarilo kúpiť jednu zahraničnú spoločnosť, kde je vývojové oddelenie. Chceme byť konkurenciou našej dcérskej firmy, to znamená, že si chceme aj my postaviť vlastné vývojové oddelenie, kde potrebujeme strojárov. Študentom ponúkame rôzne typy aktivít – cez stáže, absolvovanie praxe, písanie diplomových alebo bakalárskych prác. Pre absolventov tu máme aj trainee program, a to hlavne pre školy so strojárskym zameraním,“ hovorí Nora Božgaiová, personalistka zo strojárskej firmy Secop na výrobu kompresorov a jednotlivých dielov. Šikovných konštruktérov a strojárov hľadajú aj v závode Muehlbauer Technologies. Závod sa zameriava na stroje, ktoré vyrábajú bankomatové karty alebo pasy. „Aktuálne hľadáme konštruktérov a študentov do oblasti JAVA Development, čiže IT sektoru. Čo sa týka konštruktérov, tu pociťujeme nedostatok študentov, v IT oblasti ich je zasa dostatok, ale medzi firmami vládne veľká rivalita. Bijú sa o každého kvalitného záujemcu. Študentom dávame možnosť písania diplomových a bakalárskych prác. Začleňujeme ich do našich projektov, kde majú aj svojich vedúcich. Tí sa o nich starajú a zadávajú im témy na spracovanie.“

Absenciu praxe v prípade aktuálne potrebných odborov na trhu práce pociťujú niektoré firmy pôsobiace nielen v oblasti strojárstva, ale aj v poľnohospodárskom sektore. Agrorezort má silné zastúpenie práve v nitrianskom regióne, kde mladým dávajú šancu podniky so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Jedným z takýchto podnikov je aj spoločnosť RWE Slovakia so zahraničnou účasťou. Zameriava sa na predaj osív, hnojiva, pesticídov a takisto aj výkupom týchto komodít. Do národného projektu sa zapojila aj kvôli aktuálnej ponuke pre študentov. „Prišli sme ponúknuť zaujímavé pracovné pozície, konkrétne špecialistu pre oddelenie osív. Požadujeme poľnohospodárske vzdelanie, pretože za posledné roky máme veľký nedostatok ľudí. Žiaľ, už viacero absolventov sme museli poslať z trainee programu preč, pretože sa zrejme zameranie ich štúdia míňa s tým, čo požaduje prax. Keď študent nevie rozlíšiť pšenicu od jačmeňa, je pre nás náročné toto všetko ho učiť. Študentom sa zrejme zdá, že je zaujímavejší iný smer, napríklad kynológia, chovateľstvo koní, rozvoj vidieka. Áno, sú to všetko krásne smery, ale problém vidíme najmä v tom, kde budú po skončení štúdia pracovať,“ uzavrela vedúca Oddelenia osív z firmy RWA Slovakia Jana Garajová.

Autor: Monika Majerová

Na fotke: SPU Nitra

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín