Jaroslav Dodok Rôzne

Študenti si môžu na internáte vyberať s kým a kde budú bývať

Vedenie internátov v Mlynskej doline prichádza s návrhom nového systému ubytovania. Študenti si budú môcť sami vybrať na ktorej izbe a s kým budú bývať.

tudentov v Mlynskej doline čakajú zmeny v systéme prideľovania izieb. Záujemcovia o bývanie na internátoch vo vysokoškolskom mestečku Ľ. Štúra, si budú môcť vybrať kde a s kým chcú bývať. Podobný systém fungoval i predtým, no úspešnosť splnenia požiadaviek študentov bola len 19-percentná. Vedenie internátov tak nechá študentom voľnejšiu ruku pri rozhodovaní o ubytovaní.

// „Stabilizácia znižuje aj naše priame a nepriame náklady. Na strane študenta dochádza tiež k viacerým finančným, časovým a administratívnym výhodám,“ //povedal pre Školský servis TASR Róbert Gula.

Podľa navrhovaného systému ubytovania, sa budú študenti zmluvne viazať už nie na desať mesiacov, ale na celý rok. Prvých desať mesiacov bude cena za izbu podľa platného cenníka. Ceny izieb počas letných mesiacov budú o 50% lacnejšie. Študenti si sami môžu zvoliť, či chcú zostať bývať na pôvodnej izbe, alebo sa chcú presťahovať na inú.

[blockquote]„Člo­vek, ktorý vie, že býva na svojom mieste od začiatku do konca svojho štúdia, sa správa k nášmu majetku ako ku svojmu vlastnému,“ hovorí riaditeľ internátov v Mlynskej doline Róbert Gula. [/blockquote]

Študenti si tak nebudú musieť koncom akademického roka pobaliť svoje veci a odsťahovať sa, ale izbu si ponechajú aj na ďalší rok i počas letných mesiacov. „Stabilizácia je podmienená tým, že človek dostane ubytovanie na základe svojho prospechu, nebude vylúčený so štúdia a bude plne rešpektovať náš ubytovací poriadok,“ hovorí Gula.

[blockquote] „Systém sankcií a čiernych bodov naďalej zostáva,“ doplnil. V prípade, že by si ubytovaný chcel na voľnom lôžku vo svojej izbe počas leta ubytovať napr. svoju priateľku, priateľa, museli by s tým súhlasiť jeho spolubývajúci. S letným ubytovaním sa v tomto modeli nepočíta. [/blockquote]

K navrhovanému systému sa počas dvoch marcových týždňov vyjadrila len štvrtina opýtaných. Anketu o samorozubytovaní vyplnilo 2 365 študentov zo všetkých 9 860 ubytovaných. S navrhovaným systémom ubytovania súhlasí až 63 %, čo predstavuje 1 473 študentov zapojených do ankety. Podľa výsledkov ankety, až 48 % študentov nesúhlasí s tým, aby boli izby zmiešaného pohlavia. Ak by navrhovaný systém prešiel, o prideľovaní izieb už teda nebude rozhodovať ubytovacia komisia, ale všetko budú mať v rukách samotní študenti.

Výhody študentov vyplývajúce z nového systému ubytovania.

1. Stabilizácia izby – študent nebude mať obavy, či na ďalší rok dostane ubytovanie, ale len za predpokladu, že nebude vylúčený zo školy, nezmení trvalý pobyt alebo nebude rešpektovať ubytovací poriadok.

2. Kompenzácia financií – poplatok, ktorý študent zaplatí za letné mesiace (júl, august) sa vykompenzuje za výdavky, ktoré by vynaložil pri odsťahovaní a nasťahovaní na internát.

3. Zrušenie nekonečných radov na odubytovanie a ubytovanie.

4. Zrušenie kontrol upratanosti počas odubytovania a stresu spojeného s hrou na „posledného“

5. Nízke ceny za bývanie v lete. Ak prídete do Bratislavy brigádovať, máte kde prespať. Polovica ceny jednej noci v hoteli sa rovná mesačnej platbe na internáte.

Zdroj: TASR Foto: TASR

Najčítanejšie