Jaroslav Dodok Ostatné

V Šuranoch si študenti zmerali sily v Ekonomickej lige

Ku školám, kde ešte aktívna činnosť žiakov a pedagógov je v plnom prúde patrí aj Obchodná akadémia v Šuranoch.

Vstupom do druhej polovice mesiaca jún sa na školách čoraz viac spomínajú prázdniny. Sú dni, keď pálivé – môžeme povedať, že už letné – slniečko vnikajúce do tried priam volá žiakov k vode, do prírody.

Žiaci však musia odolávať volaniu letnej prírody, pretože školský rok sa ešte neskončil a vedia, že aj posledné dni školského roka sú pre nich rovnako dôležité – niektorí sa snažia o opravu svojich známok, iní sa ešte pripravujú na súťaže, ktoré sú na toto obdobie v pláne práce školy .

Ku školám, kde ešte aktívna činnosť žiakov a pedagógov je v plnom prúde patrí aj Obchodná akadémia v Šuranoch.

Dňa 14. júna sa na škole uskutočnila súťaž nesúca názov Ekonomická liga, do ktorej sa zapojilo 58 žiakov 1.-3.ročníka .

Prvý ročník reprezentovalo 17 žiakov. Najúspešnejšie súťažiace boli:// **1.miesto- Dominika Zajíčková z 1.A, 2.miesto- Barbora Adamková -z 1.A, 3.m-Katarína Ďurčanská – z 1.A **//

Z druhého ročníka si svje vedomosti zmeralo 22 žiakov: -** 1.miesto Martina Pintešová – 2.A, 2.m.- Kristína Bujdáková – 2.C, 3.m. – Dominika Sklenárová – 2.A**

Súťažných úloh sa vynikajúco zhostilo i 19. žiakov 3. ročníka . Najúspešnejší boli: 1.m.- Katarína Supeková – 3.D, 2.m.- Romana Ščevlíková – 3.C, 3.m – Soňa Zemaníková – 3.C.

Otvorená hodina z ekonomiky

Významným pre žiakov 1.A triedy sa stal aj nasledujúci deň ( 15.jún). Prečo? V tento deň na otvorenej hodine z ekonomiky mali možnosť preukázať svoje ekonomické znalosti získané počas absolvovania 1. študijného roku z oblasti PODNIKANIE.

[blockquote] Žiaci prezentovali svoje podnikateľské vedomosti a znalosti právnych foriem podnikania v SR v súlade s Obchodným zákonníkom. Hodinu viedla učiteľka odborných predmetov Ing. Viera Cviková. Každý žiak pri svojom výstupe zhodnotil ciele svojho podniku a jeho výsledok hospodárenia. Žiaci prezentovali nielen podniky služieb, ako napr. Kaderníctvo, nechtový dizajn, tlmočnícke a prekladateľské služby… ale aj výrobné podniky, napr. Stavebný , farmaceutický a tiež aj organizácie poskytujúce pomoc deťom.[/blockquote] V 2. časti hodiny si v rámci nového učiva doplnili vedomosti o kombinovanom platobnom styku. Vysvetlenie učiva bolo spojené s ukážkami konkrétnych dokladov používaných v platobnom styku, s ktorými sa žiaci bližšie zoznámia vo vyšších ročníkoch.

Svojimi výstupmi žiaci presvedčili, že si osvojili im odovzdávané poznatky, ktoré budú vedieť kvalitne využiť nielen v ďaľšom vzdelávaní vo vyšších ročníkoch, ale následne aj pre budúce praktické uplatnenie.

student24/tasr ilustračné foto: archív student24

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie