Kornel Kubík Rôzne

VEĽKÝ PREHĽAD: Rebríčky kvality fakúlt v každom odbore

Prinášame vám najnovšie hodnotenie kvality fakúlt našich vysokých škôl, ktoré dnes predstavila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA).

Ilustračný obrázok k článku VEĽKÝ PREHĽAD: Rebríčky kvality fakúlt v každom odbore
Zdroj: TASR

„Hodnotenie sa rovnako ako v minulých rokoch opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Celkom bolo hodnotených 109 fakúlt, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov,“ povedal Miroslav Medveď z ARRA na dnešnej tlačovej konferencii.

Veľké zmeny v rankingu boli podľa neho sledované len v ojedinelých prípadoch, vo viacerých skupinách zostali na prvom mieste tradiční lídri, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Technické odbory), Jesseniova lekárska fakulta UK (Medicínske vedy) či Ekonomická fakulta TUKE (Ekonomické odbory).

Vo všeobecnosti zaznamenali pokles záujmu o štúdium, ako aj počtu doktorandov, aj keď v tomto trende sú v prípade niektorých fakúlt výnimky. „Aj keď počet uchádzačov o štúdium kontinuálne klesá už od roku 2007, v tomto roku bola prvýkrát prekročená hranica, pri ktorej je počet zapísaných uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých,“ povedal Ivan Ostrovský (ARRA).

Technické fakulty:

 1. Fakulta chem. a potrav. technológie STU
 2. Strojnícka fakulta ŽU
 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 4. Hutnícka fakulta TUKE
 5. Elektrotechnická fakulta ŽU
 6. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
 7. Fakulta výrobných technológií TUKE
 8. Fakulta priemysel. technológií TUAD
 9. Stavebná fakulta STU
 10. Letecká fakulta TUKE
 11. Fakulta BERG TUKE
 12. Fakulta informatiky a inf. technológií STU
 13. Materiálovotechno­logická fakulta STU
 14. Fakulta riadenia a informatiky ŽU
 15. Strojnícka fakulta STU
 16. Fakulta informatiky PEVŠ
 17. Fakulta architektúry STU
 18. Stavebná fakulta TUKE
 19. Stavebná fakulta ŽU
 20. Strojnícka fakulta TUKE
 21. Technická fakulta SPU
 22. Fakulta environ. a výrob. techniky TUZVO
 23. Fakulta špeciálnej techniky TUAD

Fakulty prírodných vied:

 1. Fakulta mat., fyziky a informatiky UK
 2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 3. Prírodovedecká fakulta UK
 4. Fakulta prírodných vied UKF
 5. Fakulta prírodných vied UCM
 6. Fakulta ekológie a environment. TUZVO
 7. Fakulta prírodných vied UMB

Medicínske fakulty:

 1. Jesseniova lekárska fakulta UK
 2. Lekárska fakulta UPJŠ
 3. Farmaceutická fakulta UK
 4. Lekárska fakulta UK
 5. Fakulta zdravotníctva a sociál. práce TU
 6. Fakulta sociál. vied a zdravotníctva UKF
 7. Fakulta zdravotníctva KU
 8. VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety
 9. Fakulta zdravotníctva TUAD
 10. Fakulta zdravotníckych odborov PU

Poľnohospodárske fakulty:

 1. Lesnícka fakulta TUZVO
 2. Univerzita veterin. lekárstva a farmácie
 3. Fakulta biotech. a potravinárstva SPU
 4. Fakulta agrobiol. a potrav. zdrojov SPU
 5. Fakulta záhr. a krajin. inžinierstva SPU
 6. Drevárska fakulta TUZVO

Ekonomické fakulty:

 1. Ekonomická fakulta TUKE
 2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 3. Národohospodárska fakulta EU
 4. Ekonomická fakulta UMB
 5. Fakulta hospodárskej informatiky EU
 6. Obchodná fakulta EU
 7. Podnikovohospo­dárska fakulta EU
 8. Fakulta podnikového manažmentu EU
 9. Fakulta managementu UK
 10. Fak. prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
 11. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 12. Fakulta manažmentu PU
 13. VŠ medzinár. podnikania ISM Slovakia
 14. Ekonomická fakulta UJS

Fakulty ostatných spoločenských vied:

 1. Fakulta sociálnych a ekonom. vied UK
 2. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
 3. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
 4. Fakulta eur. štúdíi a reg. rozvoja SPU
 5. Fakulta medzinárodných vzťahov EU
 6. Fakulta polit. vied a medz. vzťahov UMB
 7. Fakulta masmed. komunikácie UCM
 8. Stredoeurópska VŠ v Skalici
 9. Fakulta sociálno-ekon. vzťahov TUAD
 10. Fakulta verejnej správy UPJŠ

Filozofické fakulty:

 1. Fakulta humanitných vied ŽU
 2. Fakulta humanit. a prírod. vied PU
 3. Filozofická fakulta UK
 4. Filozofická fakulta KU
 5. Filozofická fakulta UPJŠ
 6. Filozofická fakulta TU
 7. Fakulta humanitných vied UMB
 8. Filozofická fakulta UKF
 9. Filozofická fakulta PU
 10. Filozofická fakulta UCM

Právnické fakulty:

 1. Právnická fakulta TU
 2. Právnická fakulta UPJŠ
 3. Právnická fakulta UK
 4. Fakulta práva PEVŠ
 5. Právnická fakulta UMB

Pedagogické fakulty:

 1. Pedagogická fakulta TU
 2. Fakulta telesnej výchovy a športu UK
 3. Pedagogická fakulta UMB
 4. Pedagogická fakulta UK
 5. Pedagogická fakulta PU
 6. Pedagogická fakulta KU
 7. Pedagogická fakulta UKF
 8. Pedagogická fakulta UJS
 9. Fakulta športu PU

Umelecké fakulty:

 1. Vysoká škola výtvarných umení
 2. Divadelná fakulta VŠMU
 3. Fakulta muzických umení AU
 4. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 5. Fakulta výtvarných umení AU
 6. Filmová a televízna fakulta VŠMU
 7. Fakulta umení TUKE
 8. Fakulta dramatických umení AU

Teologické fakulty:

 1. Teologická fakulta TU
 2. Gréckokatolícka teologická fakulta PU
 3. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
 4. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
 5. Teologická fakulta KU
 6. Fakulta reformovanej teológie UJS
 7. Rímskokat. cyrilomet. bohoslov. fakulta UK

ZDROJ: TASR, ARRA

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM