Jaroslav Dodok Rôzne

Vytočení študenti: Pochybné rušenie školy v Prievidzi!

Prievidza je pravdepodobne zakliata, čo sa týka rušenia kvalitných a prosperujúcich škôl, ktoré sú navyše aj obľúbené. Ďalšou, ktorá má zaniknúť je je SOŠ polytechnická na Falešníkovej ulici. V apríli minulého roka poslanci Trenčianskej župy narýchlo

Ministerstvo však rozhodlo o zrušení školy ku koncu tohtoročného júna. Podľa všetkých informácií však má ísť o nezákonné a právne nepodložené rušenie. Zastupiteľstvo totiž nijako nezmenilo uznesenie z apríla 2011 na nový dátum zániku školy.

Dva mesiace po[/size][/color]

To však stále nie je najväčšie zlyhanie. Informácia o vyradení zo siete škôl bola doručená vedeniu školy až 27.5.2012, pričom o jej vyradení ministerstvo rozhodlo v marci. Sedemnásť dní po voľbách rozhodnutie podpísal generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Repovský.

Študenti za školu bojujú[/size][/co­lor]

„Celý proces rušenia školy je netransparentný a smeruje k zhoršeniu kvality vzdelávania. Pred návrhom na zrušenie školy neprebehla žiadna hĺbková analýza, a nikto neskúmal aké to môže mať fatálne dôsledky,“ hovorí Martin Štěpánek, predseda žiackej školskej rady na SOŠ polytechnickej v Prievidzi.

Hazard zo vzdelávaním?[/si­ze][/color]

Aby toho nebolo málo, tak zriadovateľ nemá pripravený plán presunu školy pod nástupnícku SOŠ na ulici T. Vansovej a podľa kritikov je isté, že kvalita vzdelávania na novej škole sa zníži, a niektoré vzdelávacie programy nebudú môcť fungovať správne. Zriaďovateľ tak vraj nepristupuje k vzdelávaniu zodpovedne a doslova hazarduje s odbornou výučbou v Prievidzi.

Študenti i škola má svoje argumenty[/si­ze][/color]

Predpokladaný počet žiakov SOŠ polytechnickej na najbližší školský rok je 610 žiakov denného štúdia a 20 žiakov externého štúdia. SOŠ polytechnická Prievidza otvára 23 tried denného štúdia, z toho 6 tried jednoodborových, 15 tried dvojodborových a 2 trojodborové triedy.

V študijných odboroch 16 tried a 7 tried v učebných odboroch. Pre potreby zabezpečenia základnej organizácie vyučovania potrebuje denne 18 kmeňových tried, 6 jazykových učební, 4 informatické učebne, 4 odborné učebne elektro a 3 odborné učebne strojárske a jednu telocvičňu využitú 43 hodín týždenne. Spolu to predstavuje 36 učební.

[blockquote]Jed­noduchou analýzou napr. vyučovania nekomplikovaného predmetu telesná výchova chceme poukázať na nezmyselnosť a unáhlenosť rušenia SOŠ polytechnickej Prievidza a presunu jej žiakov do priestorov nástupníckej školy. ŠVP predpisuje minimálnu dvojhodinovú dotáciu pre vyučovanie predmetu telesná výchova. Zlúčená škola bude mať spolu 80 hodín telesnej výchovy týždenne, bez akéhokoľvek delenia. Škola disponuje jednou malou oficiálnou telocvičňou a provizórnou telocvičňou, využívanú pri delení hodín pre dievčatá. [/blockquote] Ihriská je možné využívať len pri dobrom počasí a nie v zimnom období. Pri využití telocvične 5 dní po 9 hodín denne je pokrytých 45 hodín. Kde, kedy a ako sa zabezpečí vyučovanie ostatných 35 hodín telesnej výchovy.

Aká situácia môže nastať?[/size][/co­lor]

Dve, tri triedy naraz, vyučovanie na zmeny, cvičenie na chodbách. A ako bude zabezpečená bezpečnosť žiakov, ako sa bude plniť školský vzdelávací program, či krúžková činnosť a pod, teda nie je jasné. Minister školstva deklaruje dôležitosť a význam odborného školstva. Kladie veľký dôraz na kvalitu odborného vzdelávania, ktorá však nemôže byť dodržaná pri súčasnom návrhu riešenia racionalizácie týchto dvoch škôl.

student24/Martin Štěpánek foto: archív st24/tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM