Vzdelávať sa dá aj inak, ako len za lavicami

Neformálne vzdelávanie sa čoraz viac dostáva do povedomia mládeže, ale aj celej verejnosti. Na základe toho sa v Bratislave v dňoch 13-15. apríla uskutočnil seminár, ktorý prilákal viac ako 60 účastníkov nielen zo Slovenska, ale napríklad z Belgicka

Jaroslav Dodok

,,Seminár** Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou** je organizovaný ako súčasť projektu Grundtvig, na ktorom participovali počas piatich rokov viaceré inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na prácu s mládežou. Cieľom projektu, ale aj seminára je vytvorenie spoločnej platformy princípov a hodnôt pre prípravu dobrovoľných pracovníkov s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania, " predstavil generálny riaditeľ Iuventy, Viliam Michalovič.

Počas seminára hľadali účastníci akýsi štandart kvality neformálneho vzdelávania, ktorý by mohol pomôcť lepšie informovať napríklad vládu (iné organizácie i zamestnávateľov) o tom, aká je dôležitosť podpory už spomínaného vzdelávania. Pre určovanie kvality sú dôležité aj nástroje merania kvality, ktoré vo svojich workshopoch prezentovali pracovníci s mládežou.

Na záver trojdňového stretnutia sa výsledky z diskusií a workshopov porovnávali s ostatnými krajinami a budú slúžiť ako dokument, ktorý bude v Európskom parlamente pomáhať pri rozhodovaniach o podpore projektov pre mládež.

[blockquote],,Som nadšená z každého stretnutia, ktoré sa uskutoční a na ktorom môžem byť. Z mojej pozície mám kompetencie podávať pozmeňovacie návrhy, diskutovať v parlamente, aby sa našiel konsenzus, ktorý bude najlepší pre mládež, " vyjadrila sa Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, ktorá si prišla na stretnutie vypočuť návrhy a nápady, ktoré by mohla vniesť do už spomínanej európskej politiky.[/bloc­kquote]

Čo je to neformálne vzdelávanie a prečo dokáže zaujať mladých ľudí?

Neformálne vzdelávanie láka rok čo rok nielen organizácie, ale aj samotných mladých ľudí. Prečo je tomu tak? Záujem zo strany mladých je práve preto, lebo vzdelávanie týmto spôsobom je obohatené o mnohé zážitkové hry, aktivity i činnosti. Počas školení, stretnutí, či iných akciách mladý človek nadobudne určité zručnosti, ktoré bude môcť využiť v ďalšom štúdiu alebo v práci. Sú to nielen komunikačné a prezentačné schopnosti, ale taktiež riešenie konfliktov, projektové myslenie a iné.

,,Je dôležité presne definovať takýto druh vzdelávania, zhodnúť sa na tom, ktoré kompetencie by mali mať pracovníci s mládežou a taktiež nezabúdať na to, že aj neformálne vzdelávanie musí mať určené metódy, ktorými dosiahne cieľ výchovy. Na základe tohto chceme presvedčiť verejnosť, organizácie, samozrejme aj vládu o tom, že to čo robia nielen dobrovoľníci, ale aj profesionáli, je pre mladých ľudí skutočne veľmi dôležité, " uzavrel Stefalo Vitae z organizácie L´educatione.

ddk

Tento článok nie je možné komentovať.