Jaroslav Dodok Ostatné

Žiaci zažijú pohľad zdrogovaného človeka na svet

Na osvetu medzi žiakmi základných škôl v súvislosti s nástrahami drog je zameraný projekt Povedzme hlasné nie!, ktorý v auguste začne realizovať mesto Žilina v spolupráci s Úniou centier prevencie a pomoci – DAFNÉ.

Zažijú ako sa cíti zdrogovaný človek [/size][/color]

Cieľom projektu je podľa neho podporiť žiakov v uvedomení si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď jedinec podlieha tlakom skupiny alebo tlakom vnútorného prostredia.//** „Ide o primárnu protidrogovú prevenciu zameranú na posilnenie asertívneho správania a motivácie odmietnuť drogu prostredníctvom hrania rolí, scénok a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa zachovať a reagovať na to, keď im niekto ponúkne drogu. Metaforickým spôsobom sa ukáže deťom, čo sa deje v tele, keď je závislé na nejakej droge. Ako sa môže cítiť človek, ktorý je na niečom závislý, ale aj aké pocity má človek po požití drogy (práca so simulačnými okuliarmi),“** // uviedol hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Čo robiť pri konfrontácii s drogou [/size][/color]

„Keďže v žilinských základných školách v minulosti neboli plošne pokryté jednotlivé ročníky preventívnymi programami, rozhodli sme sa na základe podnetov učiteľov, výchovných poradcov a odborníkov z danej problematiky zabezpečiť informácie, prípravu a pomoc žiakom, ako sa majú zachovať, keď prídu do priamej konfrontácie s drogou,“ skonštatoval primátor Žiliny Igor Choma.

Dotazník a odporúčania do budúcna [/size][/color]

Žiaci v projekte vypĺňajú dotazník, ktorý je zameraný jednak na efektívnosť realizovaných aktivít a na oblasť komunikácie v súvislosti s drogami.** „Ako komunikujú na danú tému v domácnosti či v škole. Dotazníky sa následne spracujú a vyhodnotia. Na základe výsledkov bude vypracovaná správa, ktorá bude obsahovať aj odporúčania do budúcnosti a možnosť pokračovania preventívnych aktivít s vybranými skupinami,“ **dodal hovorca mesta Žilina.

Celkový rozpočet projektu je 3032 eur.** „Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Príspevok Úrad vlády SR je 2880,40 eur,“ **uzatvoril Čorba.

student24/tasr foto: facebook

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM