Jaroslav Dodok Zábava

Mladí ľudia dokazujú, že dnešná mládež sa zaujíma o svoju komunitu

Včera 31.mája sa v Komunitnej nadácii Zdravé mesto oslavovala podpora projektov mladých ľudí, ktoré vo svojej jedenástej uzávierke podporili dobrovoľníci programu YouthBank MaGNeT. Mladí tak už od 1. júna začnú realizovať svoje verejnoprospešné proje

„Tento rok sme sa rozhodli podporiť osem projektov v sume 2.003 EUR. Ich hodnota je však mnohonásobne vyššia, nakoľko za realizáciou každého projektu stoja minimálne traja mladí ľudia, ktorí venujú svoj voľný čas, nápady a energiu na zrealizovanie projektu, ktorý poteší okolie, či podnieti k zamysleniu sa. Mladí ľudia tým ukazujú našej spoločnosti, že sa o to kde a ako žijú zaujímajú“, povedala Ida Adolfová, koordinátorka programu.

Realizovať sa bude festival, i výstava[/si­ze][/color]

[blockquote]Vďaka podpore Nadácie SPP môže Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok udeliť granty napríklad na zrealizovanie umeleckých a kultúrnych podujatí s názvami Kino passage a Amfiteártňa 2012, výstavu fotografií o bariérach v meste, vytvorenie eko-záhrady, priestoru pre hru človeče a šachu, stretnutie parkouristov a freerunnerov v Banskej Bystrici, Sliačske divadielko a tiež Detský záhradný klub Zrnko.[/blockquote]

Prihlásilo sa 10 nápadov[/si­ze][/color]

Uzávierka prijímania žiadostí v rámci programu YouthBank MaGNeT bola 6. mája 2012 a o podporu mohli žiadať neformálne skupiny mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Prihlásilo sa 10 projektov. **Mladí ľudia mohli prostredníctvom programu YouthBank MaGNeT získať podporu do výšky 350 € na originálny nápad, ktorý budú realizovať v priebehu mesiacov jún až august tohto roku. **

[blockquote]V pro­grame YouthBank MaGNeT mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov podporujú projekty mladých ľudí prostredníctvom mladých ľudí. Rozhodujú o použití peňazí, poskytujú konzultácie pre žiadateľov a pomáhajú im s vypracovaním projektu. Dobrovoľníci majú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o grantovom procese a zmeniť život vo svojej komunite.[/bloc­kquote]

student24 foto: archív student24

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie