Odborníčka radila študentom: Ako rozprávať spisovne a zároveň cool

Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičována zavítala minulý týždeň na besedu o (ne)kultúrnom prejave moderátorov pre študentov masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Prinášame vám to najlepšie, čo na nej odznelo, a tiež rady, ktoré sa zídu nielen budúcim moderátorom, ale snáď každému.

Kornel Kubík
Ilustračný obrázok k článku Odborníčka radila študentom: Ako rozprávať spisovne a zároveň cool
Zdroj: TASR

Ako zostať spisovným a zároveň byť „cool“?

Aj na túto otázku sa pozrela známa jazykovedkyňa, ktorá momentálne pôsobí v Slovenskom rozhlase. Tvrdí, že nie je nič zlé, ak moderátor (či už televízny alebo rozhlasový) použije z času na čas slangové slovo. Dôležité však je, aby si bol vedomí toho, že ho vyslovil k danej téme. Ak sa však moderátor vyjadruje nespisovne a neuvedomuje si to, nastáva problém. Poslucháči nie sú hluchí a nesprávny výraz si rýchlo všimnú.

Je problém doma, v okolí alebo v škole?

Našu reč ďalej ovplyvňuje prostredie v ktorom sa nachádzame, mesto v ktorom sme sa narodili a ľudia s ktorými sa stretávame. Veľa však závisí aj od kvality škôl a učiteľov, v ktorej sme strávili alebo trávime väčšinu našej mladosti. Do jazykového okienka pani Mislovičovej neraz zavolala zmätená pani učiteľka, ktorá sa vo výkladovom slovníku sama nevedela poriadne zorientovať.

Mnohým moderátorom odporúča vyjadrovať sa spisovne nie len v práci, ale aj doma. To, na aký štýl rozprávania si zvyknú sa totiž môže prejaviť práve pred kamerou. Pod tlakom a stresom sa nikto príliš nezamýšľa nad slovami, ktoré mu vychádzajú z úst.

Pozor na ten, taký, tamtá…

Tieto zámená patria takisto k skupine slov, na ktoré by sme si mali dávať pozor. Ani nie na zámeno samotné, ale na to, ako často ho do nášho prejavu vkladáme. Napríklad : „Včera som bola na tej konferencii s tou jazykovedkyňou, Mislovičovou. Veď vieš ktorá. Tam, v kine OKO pri tej hlavnej budove UCM.“

Naša prezentácia rozhoduje o úspechu

Slová by sme taktiež mali voliť podľa toho, s kým a za akých okolností sa rozprávame. Je nevhodné sa prihovárať malým deťom odbornými slovami a naopak, na úradoch alebo v práci zabúdať, že nevedieme konverzáciu s kamarátkou, ale personálom. Že to je samozrejmé a logické? Ruku na srdce, nie vždy. Preto je naozaj dobré z času na čas prehodnotiť svoj prejav a zamyslieť sa nad slovnou zásobou, ktorú používame v každodennom živote. Veď práve to, ako (ne)profesionálne sa prezentujeme na verejnosti rozhoduje o tom, či získame pracovné miesto alebo či sa nám podarí prejsť vytúženým kástingom.

Beseda pani Mislovičovej bola príjemným spestrením v kolotoči bežných hodín a prednášok. Neskôr sa začala diskusia, vďaka ktorej sa študenti mohli opýtať akékoľvek otázky spojené so spisovným prejavom a správnym tvarom cudzích slov či slovných spojení.

Student24/Simona Benetinová, ilustračné foto: tasr