Rastislav Búgel Ostatné

Pomaturitné a celoživotné vzdelávanie: Na Agrokomplexe ho prezentuje viac ako dvesto vystavovateľov

Viac ako dve stovky vystavovateľov zo Slovenska i zahraničia prezentujú ponuky pomaturitného i celoživotného vzdelávania na výstave Gaudeamus Slovakia. Tá sa začala na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Ilustračný obrázok k článku Pomaturitné a celoživotné vzdelávanie: Na Agrokomplexe ho prezentuje viac ako dvesto vystavovateľov
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

Cieľom dvojdňového veľtrhu je poskytnúť čo najviac informácií o vysokoškolskom vzdelávaní nielen žiakom a absolventom stredných škôl, ale aj širšiemu spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Organizátori predpokladajú, že počas dvoch výstavných dní navštívi podujatie okolo 8000 študentov, výchovných poradcov a odborníkov zo školstva. Okrem slovenských univerzít a vysokých škôl tu nájdu tiež ponuky z rôznych vzdelávacích inštitúcií z Českej republiky, Veľkej Británie, Švajčiarska, Holandska i z kanadského veľvyslanectva.

Záštitu prevzali univerzity

Záštitu nad veľtrhom prevzala Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre a nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa (UKF). Podľa slov jej prorektorky pre celoživotné vzdelávanie Marcely Verešovej spočíva hlavná výhoda takýchto podujatí predovšetkým v osobnom kontakte so záujemcami o štúdium. „Aj z internetu a ďalších zdrojov dokážu zohnať potrebné informácie, ale iba pri osobnom stretnutí im môžeme ponúknuť informácie prispôsobené presne ich potrebám,“ skonštatovala.

Rozširovanie vedomostí

Na výstave prezentuje UKF všetky svoje fakulty a študijné programy bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia. „A rovnako tak máme zastúpené aj celoživotné vzdelávanie a prezentujeme aj kurzy ďalšieho vzdelávania. Naša univerzita nie je úzko špecializovaná, takže ponuka vzdelávania sa začína od učiteľských programov a končí až technickými smermi,“ povedala Verešová. Podľa jej slov je dôležité, že veľtrh neprezentuje iba možnosti vysokoškolského a univerzitného štúdia, ale ponúka aj možnosti celoživotného vzdelávania. „Žijeme v dobe, kedy sa človek po skončení vysokej školy neuplatní na trhu práce bez toho, aby sa ďalej dovzdelával. Vysoká škola poskytne hotového človeka, z hľadiska profesie ale je potrebné nepretržite rozširovať potenciál svojich vedomostí, zručností a kompetencií tak, aby sme šli stále s dobou. Čiže, práve to ďalšie vzdelávanie je centrované sem, spolu s takými špecifickými záležitosťami, ako je napríklad vzdelávanie seniorov, ktoré je na našej univerzite veľmi dlhodobo etablované,“ doplnila Verešová.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie