Univerzita v Košiciach slávnostne otvorila novú budovu: Toto všetko v nej študenti nájdu...

Nový akademický rok v pondelok slávnostne otvorili na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do prvých ročníkov všetkých troch stupňov nastupuje približne 2400 študentov, celkový počet študentov na všetkých jej piatich fakultách a Ústave telesnej výchovy a športu predstavuje viac než 8000.

Kornel Kubík
Ilustračný obrázok k článku Univerzita v Košiciach slávnostne otvorila novú budovu: Toto všetko v nej študenti nájdu...
Zdroj: TASR

Nová budova je domovom troch katedier a Rakúskej knižnice

Tri katedry Filozofickej fakulty Univerzity Pavla J. Šafárika (FF UPJŠ) a Rakúska knižnica našli svoje nové sídlo v zrekonštruovanej budove Sokrates v univerzitnom areáli na Moyzesovej ulici v Košiciach. Moderný objekt, ktorého prestavba stála vyše 2,2 milióna eur, dnes slávnostne otvorili.

Katedry psychológie, pedagogickej psychológie a sociálnej práce FF UPJŠ sa do budovy premiestnili z prenajatých priestorov základnej školy. „Nové priestory znamenajú pre študentov a učiteľov nový začiatok ich akademického života. Výrazne sa tým skvalitnia podmienky pre život a prácu učiteľov, ale predovšetkým sa skvalitní výučbový proces,“ uviedol dekan Filozofickej fakulty Ján Gbúr. Vďaka novému psychologickému laboratóriu sa podľa neho otvoria aj nové možnosti pre výskum a inováciu pedagogickej práce v tomto odbore. Pracoviská fakulty sa tak postupne sťahujú do centra mesta z Popradskej a Petzvalovej ulice.

V budove sú posluchárne, laboratórium aj jedáleň

Súčasťou objektu sú učebne, posluchárne, katedrové priestory, seminárne miestnosti, psychologické laboratórium, knižnice a moderná stravovacia prevádzka – kuchyňa a jedáleň. V budove nazvanej po slávnom gréckom filozofovi našla svoj domov aj Rakúska knižnica. Polyfunkčný objekt vznikol rekonštrukciou a prístavbou budovy niekdajšej detskej nemocnice, ktorá dlho chátrala.

Na najväčšiu investíciu UPJŠ v Košiciach v poslednom období išli peniaze z eurofondov, z vlastného rozpočtu univerzita použila 104 000 eur. „Budova Sokrates je už v poradí treťou, ktorú sa nám podarilo zrekonštruovať v areáli na Moyzesovej ulici. Ako prvá bola ukončená pred troma rokmi rekonštrukcia budovy Univerzitnej knižnice Gutenberg a následne prestavba budovy Aristoteles prispôsobenej pre potreby našej Filozofickej fakulty vrátane špičkových laboratórií a televízneho štúdia,“ povedal rektor UPJŠ Ladislav Mirossay.

Rakúska knižnica ponúka 6000 kníh

Rakúska knižnica v objekte Sokrates ponúka zhruba 6000 kníh, ako aj periodiká, filmy, multimédiá a dennú tlač. S podporou rakúskej vlády ju v Košiciach otvorili v októbri 1993 ako verejnú knižnicu, ktorá sa stala samostatnou súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ. Okolie nových budov v areáli UPJŠ má charakter parku a jeho prostredie oživuje aj niekoľko sôch, ktoré sa stali základom univerzitnej záhrady umenia. Autormi plastík sú Arpád Račko, Ladislav Staňo či Daniel Tatarka.

Zdroj: TASR