Jaroslav Dodok Univerzity

Vysokoškolákov čakajú granty vo výške 5000 eur

Čiastku do 5000 eur môžu získať aktívne skupiny študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Ilustračný obrázok k článku Vysokoškolákov čakajú granty vo výške 5000 eur
Foto: Jaroslav Dodok

Projekty na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách môžu byť podporené v rámci grantového programu Kvalita vzdelávania.

Jeho zámerom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur a celková plánovaná výška grantu 25.000 eur z Nadácie Tatra banky. Uzávierka grantového programu je 29. októbra. Dovtedy treba projekty s formulármi a prílohami doručiť poštou na adresu Nadácia Tatra banky, P.O.Box 168, 810 00 Bratislava alebo osobne do Centra pre filantropiu na Kozej ul. 11 v Bratislave.

Nadácia otvorila aj 4. ročník grantového programu E-Talent pre informatikov s cieľom podporiť inovatívne projekty v oblasti IT. Čiastku do 5000 eur môžu získať aktívne skupiny študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z grantu môžu byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi sú študenti, tak, aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať vedecké práce s možnými praktickými výstupmi.

Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces aj sledovať obsahové kritériá programu: originalitu, invenčnosť predmetu výskumu, medzisektorový prístup k výskumu či využiteľnosť jeho výsledkov pre zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

„Na tento program sme vyčlenili 30.000 eur. Termín uzávierky je 30. novembra,“ uviedla hovorkyňa spomínanej banky Marína Smolková.

Rýchle správy

Najčítanejšie