Čaplovič ocenil inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania

Z rúk ministra Dušana Čaploviča si dnes v Bratislave prevzali certifikáty víťazné školy za inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania v rámci už 11. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky.

Jaroslav Dodok
Ilustračný obrázok k článku Čaplovič ocenil inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania
Foto: Jaroslav Dodok

Najlepší z najlepších

S najlepšími jazykovými projektmi sa podľa neho tento rok prezentovali Stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom a Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach.

Zároveň boli ocenení aj najlepší učitelia cudzích jazykov na Slovensku za rok 2012. Titul Európsky učiteľ jazykov roka bol udelený štyrom učiteľom základných a stredných škôl za inovačné a inšpirujúce výsledky v jazykovom vzdelávaní v rámci ôsmeho ročníka tejto iniciatívy Európskej komisie.

Jazykové vzdelávanie sa ministrovi páči

„Ovládanie cudzích jazykov napomáha sociálnej, kultúrnej a ekonomickej integrácii Európy. Na základe toho sa jazyková politika a potreba jazykového vzdelávania odráža aj v prípade nového vzdelávacieho programu Európskej únie na roky 2010 – 2020,“ povedal minister školstva Dušan Čaplovič.

„Hoci práce na ňom sú len v polovici, zlepšovanie vyučovania a učenia sa cudzích jazykov a podpora jazykovej diverzity a interkultúrneho povedomia je jedným zo šiestich špecifických cieľov návrhu nového programu. Dôkladná príprava je aj základným predpokladom efektívnej vzdelávacej mobility,“ dodal.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží sa uskutočnilo ako súčasť seminára s názvom Kreativita vo vyučovaní cudzích jazykov, na ktorom boli predstavené jazykové projekty realizované v Programe celoživotného vzdelávania EÚ.

Národným koordinátorom oboch súťaží je SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pod záštitou MŠVVaŠ SR.

student24/tasr