Ilustračný obrázok k článku Rady pre maturantov, ako správne napísať sloh vo všetkým žánroch
Zdroj: Webnoviny.sk

Rady pre maturantov, ako správne napísať sloh vo všetkým žánroch

Student24 maturantom prináša aj rady k slohom zo slovenčiny – vnútornej forme povinných maturitných žánrov. Vypracoval ich učiteľ slovenčiny na gymnáziu Ján Papuga,

Kornel Kubík Rôzne
Kornel Kubík Rôzne

Rady pre maturantov, ako správne napísať sloh vo všetkým žánroch

Student24 maturantom prináša aj rady k slohom zo slovenčiny – vnútornej forme povinných maturitných žánrov. Vypracoval ich učiteľ slovenčiny na gymnáziu Ján Papuga,

Ilustračný obrázok k článku Rady pre maturantov, ako správne napísať sloh vo všetkým žánroch
Zdroj: Webnoviny.sk

Úvaha: píšte o moderných názoroch; neprotirečte si v názoroch (stáva sa, že v závere maturant poprie svoj názor uvedený v jadre); zachovajte subjektívnosť – neprejdite k výkladu; úvahu píšte v 1. os. singuláru; snažte sa o originálnosť; môžete využiť citáty a mottá; využívajte rôznorodé umelecké prostriedky (nielen prirovnania a epitetá); zachovajte trojčlennú kompozíciu (môžete však experimentovať, ak máte talent na písanie); cieľom úvahy je získať si adresáta pre svoj názor.

Výklad: pridržiavajte sa objektívneho vysvetľovania, argumentácie a logiky textu; dodržujte trojčlennú kompozíciu; využívajte štylizačné prostriedky náučného štýlu (napr. pasíva, termíny, parentézy, zložené súvetia, polovetné konštrukcie); vyjadrujte sa neosobne, objektívne, vecne; pozor, úvaha, výklad a diskusný príspevok sa často zamieňajú – poriadne si pozrite rozdiely medzi nimi; výklad sa ako žáner vyberá na písomnú maturitu zriedkakedy.

Diskusný príspevok: využívajte argumentáciu; kombinujte objektivitu (aj prvky náučného štýlu) so subjektivitou (prvky rečníckeho štýlu); myslite na to, že je to žáner rečníckeho štýlu (oslovujeme adresáta, používajú sa diskusné frázy: ak môžem pripomenúť, dovolím si nesúhlasiť, treba zdôrazniť); dodržujte trojčlennú kompozíciu (aj oslovenie a poďakovanie za pozornosť); využívajte prvky agitácie (presvedčovania v prospech veci); píšte v 1. os. singuláru; chybou je písanie veľkého písmena na začiatku osobných zámen (nie Vy, Vás, Vaši, Tvoj ale vy, vás, vaši, tvoj) – diskusný príspevok predsa nie je list.

Charakteristika osoby: spomeňte viacero vlastností (vnútorných i vonkajších) z rôznych oblastí; pristupujte k opisu komplexne; môžete vložiť aj krátke rozprávanie, krátku úvahu, motto; stanovte si kompozíciu charakteristiky a držte sa jej (od vnútorných vlastností k vonkajším alebo naopak a pod.); využívajte priamu i nepriamu charakteristiku.

Rozprávanie (môže byt aj umelecké): vložte do rozprávania: pointu – konflikt – dej – riešenie – napätie – ideu; zvoľte si kompozíciu (odporúča sa trojčlenná, ale možno experimentovať, ak ste talentom v písaní, napr. in medias res); využite aj pásmo rozprávača a pásmo postáv – treba si pozrieť zápis priamej reči a tri polohy uvádzacej vety; využívajte rôznorodé (aj umelecké) jazykové prostriedky; funkčne sa môžu využívať aj subštandardné (nespisovné) a expresívne slová.

Beletrizovaný životopis: môže byt o vás alebo o literárnej postave, prípadne o známej osobnosti; treba ho založiť na príbehovosti a opise; beletrizovaný životopis je štylistickou opozíciou k administratív­nemu – obsahuje údaje z administratívneho životopisu, ale ich uvádzanie je volnejšie, umeleckejšie a v súvislých vetách (napr. narodil som sa v jeden biely januárový den); stanovte si kompozíciu (môže byt aj in medias res, retrospektíva); využívajte rôznorodé umelecké prostriedky (nie samé prirovnania a zdrobneniny); píše sa v 1. os. singuláru; môže byt aj vtipný alebo karikatúrny.

Umelecký opis: neafektujte, neprechádzajte do gýču; zachovajte subjektívnosť a metaforickosť (nevyužívajte iba zdrobneniny a prirovnania); využívajte expresívne slová; stanovte si kompozíciu (možno experimentovať); snažte sa o emocionálnosť a estetický zážitok (nie sentimentalita); číslice v umeleckom štýle treba písať slovom (aj v úvahe, rozprávaní a slávnostnom prejave, teda v žánroch, ktoré sú subjektívnejšie a umeleckejšie).

Slávnostný prejav: využívajte prvky rečníckeho štýlu (diskusné frázy); zachovajte trojčlennú kompozícia (aj oslovenie a poďakovanie), snažte sa o originálnosť; prihovárajte sa adresátovi (nepíšte osobné zámená s veľkým písmenom); využívajte rôznorodé umelecké prostriedky; môžete vsunúť krátke rozprávanie, úvahu.

Prečítajte si aj ďalšie rady pre maturantov:

Student24/Ján Papuga

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM