Kornel Kubík Rôzne

Rady pre maturantov, ako správne napísať sloh vo všetkým žánroch

Student24 maturantom prináša aj rady k slohom zo slovenčiny – vnútornej forme povinných maturitných žánrov. Vypracoval ich učiteľ slovenčiny na gymnáziu Ján Papuga,

Ilustračný obrázok k článku Rady pre maturantov, ako správne napísať sloh vo všetkým žánroch
Zdroj: Webnoviny.sk

Úvaha: píšte o moderných názoroch; neprotirečte si v názoroch (stáva sa, že v závere maturant poprie svoj názor uvedený v jadre); zachovajte subjektívnosť – neprejdite k výkladu; úvahu píšte v 1. os. singuláru; snažte sa o originálnosť; môžete využiť citáty a mottá; využívajte rôznorodé umelecké prostriedky (nielen prirovnania a epitetá); zachovajte trojčlennú kompozíciu (môžete však experimentovať, ak máte talent na písanie); cieľom úvahy je získať si adresáta pre svoj názor.

Výklad: pridržiavajte sa objektívneho vysvetľovania, argumentácie a logiky textu; dodržujte trojčlennú kompozíciu; využívajte štylizačné prostriedky náučného štýlu (napr. pasíva, termíny, parentézy, zložené súvetia, polovetné konštrukcie); vyjadrujte sa neosobne, objektívne, vecne; pozor, úvaha, výklad a diskusný príspevok sa často zamieňajú – poriadne si pozrite rozdiely medzi nimi; výklad sa ako žáner vyberá na písomnú maturitu zriedkakedy.

Diskusný príspevok: využívajte argumentáciu; kombinujte objektivitu (aj prvky náučného štýlu) so subjektivitou (prvky rečníckeho štýlu); myslite na to, že je to žáner rečníckeho štýlu (oslovujeme adresáta, používajú sa diskusné frázy: ak môžem pripomenúť, dovolím si nesúhlasiť, treba zdôrazniť); dodržujte trojčlennú kompozíciu (aj oslovenie a poďakovanie za pozornosť); využívajte prvky agitácie (presvedčovania v prospech veci); píšte v 1. os. singuláru; chybou je písanie veľkého písmena na začiatku osobných zámen (nie Vy, Vás, Vaši, Tvoj ale vy, vás, vaši, tvoj) – diskusný príspevok predsa nie je list.

Charakteristika osoby: spomeňte viacero vlastností (vnútorných i vonkajších) z rôznych oblastí; pristupujte k opisu komplexne; môžete vložiť aj krátke rozprávanie, krátku úvahu, motto; stanovte si kompozíciu charakteristiky a držte sa jej (od vnútorných vlastností k vonkajším alebo naopak a pod.); využívajte priamu i nepriamu charakteristiku.

Rozprávanie (môže byt aj umelecké): vložte do rozprávania: pointu – konflikt – dej – riešenie – napätie – ideu; zvoľte si kompozíciu (odporúča sa trojčlenná, ale možno experimentovať, ak ste talentom v písaní, napr. in medias res); využite aj pásmo rozprávača a pásmo postáv – treba si pozrieť zápis priamej reči a tri polohy uvádzacej vety; využívajte rôznorodé (aj umelecké) jazykové prostriedky; funkčne sa môžu využívať aj subštandardné (nespisovné) a expresívne slová.

Beletrizovaný životopis: môže byt o vás alebo o literárnej postave, prípadne o známej osobnosti; treba ho založiť na príbehovosti a opise; beletrizovaný životopis je štylistickou opozíciou k administratív­nemu – obsahuje údaje z administratívneho životopisu, ale ich uvádzanie je volnejšie, umeleckejšie a v súvislých vetách (napr. narodil som sa v jeden biely januárový den); stanovte si kompozíciu (môže byt aj in medias res, retrospektíva); využívajte rôznorodé umelecké prostriedky (nie samé prirovnania a zdrobneniny); píše sa v 1. os. singuláru; môže byt aj vtipný alebo karikatúrny.

Umelecký opis: neafektujte, neprechádzajte do gýču; zachovajte subjektívnosť a metaforickosť (nevyužívajte iba zdrobneniny a prirovnania); využívajte expresívne slová; stanovte si kompozíciu (možno experimentovať); snažte sa o emocionálnosť a estetický zážitok (nie sentimentalita); číslice v umeleckom štýle treba písať slovom (aj v úvahe, rozprávaní a slávnostnom prejave, teda v žánroch, ktoré sú subjektívnejšie a umeleckejšie).

Slávnostný prejav: využívajte prvky rečníckeho štýlu (diskusné frázy); zachovajte trojčlennú kompozícia (aj oslovenie a poďakovanie), snažte sa o originálnosť; prihovárajte sa adresátovi (nepíšte osobné zámená s veľkým písmenom); využívajte rôznorodé umelecké prostriedky; môžete vsunúť krátke rozprávanie, úvahu.

Prečítajte si aj ďalšie rady pre maturantov:

Student24/Ján Papuga

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM