Jaroslav Dodok Rôzne

Školský rok s mnohými zmenami: Čo čaká na študentov?

Školský rok 2012/2013 prinesie množstvo noviniek. Začne sa s pilotným testovaním piatakov, vznikne 60 nových odborov, zanikne vyše 170 a po novom si riaditeľ bude môcť po prerokovaní určovať dĺžku prestávok medzi hodinami

V pondelok 3. septembra sa otvoria brány vyše 2 200 základných a 780 stredných škôl. Do školských lavíc zasadne aj približne 52 000 žiakov 1. ročníka. Hoci k zápisu prišlo v tomto roku 56 766 detí, odklad povinnej školskej dochádzky bol navrhnutý v 4 872 prípadoch.

Testovanie piatakov[/size][/co­lor]

K reformným ročníkom pribudne 9. ročník, ktorý ako posledný prejde na nový spôsob výučby. Novinky však budú čakať aj na ostatných žiakov.

//„Keďže v blízkej budúcnosti sa uvažuje o testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl, už na jeseň tohto roka sa v rámci prípravy testovania uskutočnia na vybraných školách pilotné overovania testovacích nástrojov pre Testovanie 5,“ //povedal Michal Kaliňák, hovorca ministerstva školstva

60 nových odborov[/size][/co­lor]

V novom školskom roku sa na stredných odborných školách bude experimentálne overovať 55 študijných a učebných odborov a 5 študijných odborov konzervatórií. Stredoškoláci tak budú môcť začať študovať v moderných odboroch, ktorých vznik reagoval na aktuálne požiadavky trhu práce.

//„Pôjde napr. o mechanika automobilových liniek, kontrolóra potravín, informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu, právo a podnikanie či reklamnú tvorbu alebo ochranu osôb a majetku,“ //dodal Kaliňák

Rovnako sa zjednoduší sústava odborov vzdelávania. Z nej sa vyradí 171 odborov vzdelávania a zavedú sa nové kódy jednotlivých učebných a študijných odborov stredných škôl.

Viac žiakov v triede[/size][/co­lor]

Zmeny vo výchovno–vzdelávacom procese i v organizácii vyučovania prinesie aj úprava školskej legislatívy, podľa ktorej bude možné prekročiť maximálny počet žiakov v triede určený v školskom zákone, a to na základe návrhu zriaďovateľa príslušnej školy a po súhlase rady školy.

O zvýšení počtu žiakov v príslušných triedach uvedených škôl rozhodne riaditeľ školy, ak tieto triedy budú spĺňať hygienické požiadavky. K prijatiu vyššieho počtu žiakov sa už nebude musieť vyjadriť Štátna školská inšpekcia.

Dĺžka prestávok[/si­ze][/color]

Rovnako bude môcť riaditeľ strednej školy od septembra určovať dĺžku prestávok po jednotlivých vyučovacích hodinách, a to po prerokovaní v pedagogickej rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine bude nasledovať prestávka najmenej 20 minút. V tomto prípade sme prihliadali na požiadavky pedagogickej praxe pri optimálnej organizácii vyučovania.

student24/zilina24 foto: tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM