Rôzne

Študenti sa bez praxe zrejme nepohnú: Na skúsenostiach si zakladajú veľké aj malé firmy

Začiatkom júna zverejnila Podnikateľská aliancia Slovenska výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojilo 130 podnikateľov z celého Slovenska. Primárne sa zameriaval na absolventov stredných škôl a ich prípravu na budúce povolanie.

Ilustračný obrázok k článku Študenti sa bez praxe zrejme nepohnú: Na skúsenostiach si zakladajú veľké aj malé firmy
Zdroj: Webnoviny.sk

Z prieskumu vyplynulo, že len pätina maturantov je dostatočne pripravená na prax, ostatných musia doškoľovať, čo stojí nemalé finančné prostriedky. Približne tretina firiem platí za doškolenie prijatých absolventov sumu do výšky zhruba 800 eur, aj preto je problém s ich prijatím na prax, ktorá tvorí významný koeficient pri hľadaní si zamestnania.

Ku koncu tohto mesiaca evidovali úrady práce na Slovensku viac ako 21-tisíc absolventov stredných škôl a cez 4-tisíc absolventov vysokých škôl. Medzi najžiadanejšie profesie na trhu práce podľa analýzy Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR patria tie, ktoré sa týkajú strojárstva. Napríklad zlievač, hutník, nástrojár, obrábač kovov, klampiar stavebnej alebo strojárenskej výroby.

V oblasti potravinárstva sú stále žiadanými profesie ako pekár, mlynár a cestovinár, mäsiar, biochemik. Na pracovnom trhu však chýbajú aj umeleckí kováči, zámočníci a keramikári. Podobne je to aj v prípade záujemcov o prácu s vysokoškolským vzdelaním. Najviac sa uplatnia tí, ktorí vyštudovali odbory s technickým zameraním. Oproti humanitným odborom tak idú výrazne do popredia hutnícke, strojnícke a stavebné fakulty a všeobecne odbory na poli IT technológií. Nemusí to byť však pravidlo. Základom je totiž prax, ktorú od absolventov požadujú zamestnávatelia. Práve skúsenosti zväčša rozhodujú o tom, či bude uchádzač prijatý do zamestnania alebo nie.

Kde je prax potrebná a kde nie

28-ročný Martin je pomerne mladý, ale už má za sebou úspešnú kariéru. Vyštudoval Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a teraz pracuje v nemeckom Mníchove ako IT špecialista v oblasti financií a bankovníctva. Na to, čo má za sebou je aj patrične hrdý, ale priznáva, že ak by za sebou nemal žiadne skúsenosti, nedostal by sa tam, kde je teraz. Šancu dostal počas 5. ročníka na VŠ na Ministerstve vnútra SR. „Naučilo ma to pracovať v kolektíve a nadobudol som cenné skúsenosti v oblasti IT, ktoré mi pomohli rozbehnúť vlastnú kariéru,“ priznáva. Počas jeden a pol roka sa podieľal na príprave a prezentácii informačného systému SAP, na analýze rozpočtových procesov v systémoch SAP a na príprave procesných príručiek pre zamestnancov. Aj napriek tomu, že majú podľa neho zamestnávatelia niekedy až prehnané požiadavky na absolventov, šikovný študent by sa podľa Martina vedel presadiť.

Nemyslí si to ale 32-ročný Juraj, absolvent Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. „Už počas školy som sa snažil zháňať prax, kde sa len dalo, aby som si potom ľahšie hľadal zamestnanie. V niečom pomohli profesori, ale skôr som sa musel vedieť sám poriadne obracať.“ Dôkazom jeho šikovnosti je aj to, že v 5. ročníku nastúpil na prax do súkromnej firmy, kde ho po skončení VŠ aj zamestnali. Firme zostal verný, za 7 rokov sa prepracoval v hierarchii spoločnosti už na post manažéra a nechystá sa ju aj napriek získaným skúsenostiam v najbližšej dobe opustiť.

32-ročný Peter sa na celú vec pozerá ako absolvent Technickej univerzity v Košiciach. Bez praxe to podľa neho jednoducho nejde. Vďaka niektorým odborným predmetom na Hutníckej fakulte sa dostal ku skúsenostiam už počas štúdia a doteraz to neľutuje. „Mali sme vyučujúcich, ktorí nás tlačili do praxe po rôznych malých aj veľkých podnikoch, a to sa mi neskôr vyplatilo. Nadobudnuté vedomosti som zužitkoval aj pri rozbehnutí vlastného podnikania,“ chváli sa Peter, ktorého firma obchoduje so zahraničím v oblasti hutníckeho a strojárskeho priemyslu.

Na skúsenostiach si zakladajú veľké aj malé firmy

Jeden z najvýznamnejších automobilových závodov u nás, bratislavský Volkswagen Slovakia (VW SK), nedávno podpísal so Slovenskou technickou univerzitou rámcovú zmluvu o ďalšej spolupráci. Oba subjekty budú spolupracovať na riešení projektov vo výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, ako aj realizačnej oblasti. Spoločnosť Volkswagen Slovakia na svojej internetovej stránke informovala, že majú záujem prehĺbiť aktivity vo vzdelávaní študentov na bakalárskom aj inžinierskom stupni.

Študenti vo firme absolvujú odbornú prax a majú možnosť konzultovať svoje bakalárske, diplomové a doktorandské práce s expertmi z tohto závodu. Spoločnosť aj univerzita totiž vedia, že dôležitá je prax. Predseda predstavenstva VW SK Albrecht Reimold priznal, že kvalitní absolventi sú základom pre ďalší rozvoj závodu na Slovensku. „Pracujeme s najmodernejšími technológiami súčasnosti v automobilovom priemysle. Chceme preto, aby študenti získavali aj najmodernejšie vedomosti a praktické skúsenosti s nimi.“

Štedrú ponuku pre vysokoškolákov má pripravenú aj najväčší zamestnávateľ na Spiši, ktorý sa zaoberá výrobou chladiarenských kompresorov, firma Embraco Slovakia zo Spišskej Novej Vsi. Ponúka im možnosť podieľať sa na korporátnych závodoch, čím môžu získať neoceniteľnú skúsenosť s komunikáciou a prácou v multikultúrnom prostredí. Zároveň ponúkajú absolventom možnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku a zdokonaľovať sa v ňom. Podľa vedenia firmy tak študenti naberajú skúsenosti s tímovou prácou na lokálnej aj globálnej úrovni. „Snahou je čo najrýchlejšie prepojiť teoretické vedomosti absolventov s praxou a pripraviť ich na budúce pracovné pozície,“ píše sa na stránke spoločnosti.

Spojili sme štúdium s praxou

Nielen firmy Volkswagen Slovakia a Embraco Slovakia, ale aj ďalšie, ako napríklad INA Kysuce, KIA Motors Slovakia, Martinrea Slovakia Fluid Systems, WBI, Miba Steeltec, Progres CAD Engineering, U.S. Steel Košice, T-SYSTEMS alebo Holcim Business Services sú zapojené do projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Ten prepája vysokoškolské štúdium s praxou v jednotlivých podnikoch. Projekt funguje pod gesciou Ministerstva školstva SR už rok a je naň vyčlenených zhruba 17 miliónov eur z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Určený je pre všetky stupne vysokoškolského vzdelania a prebieha prostredníctvom krátkodobých exkurzií pre zhruba 3-tisíc študentov.

Ďalších 350 má možnosť zúčastniť sa dlhodobých vzdelávacích pobytov pre vybraných študentov. Do projektu sú zapojené napríklad Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Materiálovotechno­logická fakulta STU v Trnave, Slovenská poľnohospodárska fakulta v Nitre, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, banskobystrická Univerzita Mateja Bela, či Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

K jedným z najžiadanejších absolventov na trhu práce patria študenti Žilinskej univerzity. Jej rektorka Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., vie, že aby bol absolvent skutočným odborníkom, musí sa u neho skĺbiť teória s praxou: „Okrem odborných teoretických vedomostí musí získať aj základné zručnosti v študovanom odbore, a súčasne „nasať“ reálnu atmosféru pracovného prostredia v podniku, spojenú s komunikáciou v tíme spolupracovníkov. Prax počas štúdia je významnou formu obohatenia jeho kompetencií a odborného portfólia, ktoré mu umožnia lepšie uplatnenie v praxi.“

Aktuálne je v ponuke zhruba 300 pozícií na prax, z ktorých si študenti môžu vybrať na stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk. Aktuálne je na praxi už 70 študentov, v prvom plroku 2014 by ich malo byť dovedna 100 na základe dobrých spoluprác vysokých škôl a podnikovej sféry, t.z. „best practice“ a takmer 200 študentov sa už zúčastnilo na exkurziách do vybraných podnikov, kde sa oboznámili s prostredím podniku a získali prvé skúsenosti a kontakty v podnikovej praxi.

Foto: ilustračné

Zdroj: Monika Majerová

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM