Jaroslav Dodok Ostatné

Štúdium v zahraničí? Pomôže nový Erasmus

Program Erasmus sa naplno zakorenil aj na Slovensku. Vďaka nemu už 15 rokov môžu študenti či učitelia cestovať za hranice a naberať cenné skúsenosti. Pre všetkých je tu teraz dobrá správa. Už onedlho má prísť ďalší významný projekt, ktorý zabezpečí,

Uviedla to riaditeľka Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Irena Fonodová v otváracom príhovore konferencie „25 rokov programu Erasmus v Európe a 15 rokov programu na Slovensku“, ktorá sa dnes konala v Bratislave.

Cenné skúsenosti[/si­ze][/color]

V mene ministra školstva účastníkov konferencie pozdravil štátny tajomník Štefan Chudoba. **Ocenil aktivity v rámci programu Erasmus v Európe i na Slovensku, ktorý prispieva k skvalitňovaniu vzdelávania mladých ľudí získavaním medzinárodných skúseností.

Zdôraznil okrem iného, že prax študentov z rôznych krajín v iných štátoch je veľmi dôležitá aj pre vysokoškolákov na Slovensku. Skúsenosti získané vo vyspelých krajinách môžu uplatniť v našom regióne. **„Vážime si prácu všetkých, ktorí sa pričinili o realizáciu projektu Erasmus,“ povedal Chudoba. Dodal, že ministerstvo školstva považuje za veľmi potrebné zintenzívniť kontakty medzi školami a praxou.

[size=14][color=#cc0000]­Erasmus je naj[/color][/size] Koordinátorka programu Erasmus Denisa Filkornová vyzdvihla, že Erasmus je najúspešnejší výmenný študentský program na svete. Za 25 rokov jeho realizácie v Európe tento program prispel k modernizácii vysokoškolského vzdelávania.

Výrazne sa zvýšil počet zapojených inštitúcií aj vyslaných študentov do iných krajín. Medzi európske krajiny, ktoré vysielajú najviac študentov do zahraničia, patria Španielsko, Francúzsko a Nemecko a čo sa týka učiteľov, najviac ich odchádza na pobyty do iných štátov z Poľska, Nemecka a Španielska.

Informovala o centrálnych projektoch a intenzívnych jazykových kurzoch, ktoré sa organizujú v 24 krajinách. Uviedla, že v súčasnosti z 34 vysokých škôl na Slovensku 32 je už zapojených do programu Erasmus.

[size=14][color=#cc0000]­Cieľom je zapojiť viac absolventov[/co­lor][/size] Filkornová zároveň priblížila prítomným aj pripravovaný nový program „Erasmus for All“ (Erasmus pre všetkých) na roky 2014–2020, ktorý má za cieľ dosiahnuť, aby 20 percent absolventov vysokých škôl malo do roku 2020 skúsenosť so štúdiom alebo stážou v zahraničí.

Na záver podujatia ocenili víťazov súťaže o najlepšiu kvalitu realizácie programu Erasmus v SR, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti spomínaných výročí tohto programu. Do súťaže sa prihlásilo sedem vysokých škôl zo Slovenska a z nich sa najlepšie umiestnili – Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Žilinská univerzita v Žiline.

student24/tasr foto: aiesec

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie