Mladí chlapci a dievčatá cez sviatky nelenili: Ako koledníci zbierali peniaze pre ľudí v núdzi

Tak ako k Vianociam neodmysliteľne patrí ozdobený stromček, polnočná omša, jasličky a obdarúvanie najbližších, patria k nim i Betlehemské svetlo a koledníci.

Adriana Blahová
Ilustračný obrázok k článku Mladí chlapci a dievčatá cez sviatky nelenili: Ako koledníci zbierali peniaze pre ľudí v núdzi
Foto: Adriana Blahová / Zdroj: Dnes24.sk

Betlehemské svetlo z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme doputovalo v polovici decembra na Slovensko, následne ho skauti odovzdali verejnosti. Svetlo sa odovzdávalo odpálením plamienka zo sviečky na sviečku. „Ide o tradíciu so symbolickým významom, svetielko je symbolom viery a nádeje,“ hovorí pani Františka. Teší ju fakt, že takéto posolstvo spolu s Betlehemským svetlom šíria po Slovensku práve mladí ľudia.

Koledníci v domácnostiach

Plamienok z oblasti, kde sa narodil Ježiš Kristus, horel aj v našich príbytkoch. Ľudia si Betlehemské svetlo mohli odpáliť na Štedrý deň po svätých omšiach v kostoloch Zlatomoravského okresu.

Druhý sviatok vianočný zavítali do našich príbytkov koledníci Dobrej noviny. Spolu s koledovaním a vinšovaním zbierali peniaze na pomoc ľuďom v Keni, Južnom Sudáne a Ugande. Kolednícka zbierka Dobrá novina sa koná už osemnásty rok. Tradične kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v SR v spolupráci s katolíckymi farnosťami v takmer 1300 mestách a obciach na celom Slovensku.

Jednu skupinu koledníkov sme zastihli v Topoľčiankach, kde práve jednej z mnohých navštívených domácnosti odovzdávali svoju radosť z narodenia Božieho syna. Rodina ich prijala s otvoreným srdcom.

Hviezda aj palice

Koledníci mali so sebou rozličné rekvizity ako hviezdu, betlehem, štrngajúce pastierske palice a podobne. V skupinke sme narátali až deväť koledníkov, prevažne detí a mladých ľudí, pre ktorých sa tradícia koledovania spojená s pomocou núdznym stala neodmysliteľnou súčasťou Vianoc.

Zdroj: Dnes24.sk