Jaroslav Dodok Rôzne

Ako dopadli tohtoročné maturitné testy? Výsledky z matematiky sú len priemerné, slovenčina má 62%

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v týchto dňoch zverejnilo výsledky z externej časti a písomnej formy internej časti maturitne skúšky v tomto školskom roku.

Ilustračný obrázok k článku Ako dopadli tohtoročné maturitné testy? Výsledky z matematiky sú len priemerné, slovenčina má 62%
Zdroj: TASR

Výsledky sú celkom zaujímavé a dozviete sa napríklad aj to, že priemerný výsledok z testu zo slovenského jazyka a literatúry bol 61,8% alebo, že maturanti gymnázií zvládli test z talianskeho jazyka horšie ako ich kolegovia zo stredných odborných škôl a konzervatórií.

Viac ako 56 000 maturantov písalo testy z vyučovacieho a cudzieho jazyka

Tento rok sa statusom maturant pýšilo 56 345 študentov stredných škôl, ktorí v dňoch 12. – 18. marca 2013 museli absolvovať prvú časť svojej maturitnej skúšky. V náhradnom termíne od 16. –18. apríla sa testovania zúčastnilo 92 žiakov. Celkovo sa maturovalo na 751 stredných školách, z čoho bolo 680 s vyučovacím jazykom slovenským, 41 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 29 s maďarským a jedna školy s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Každý študent musel povinne absolvovať dva testy. Prvý z nich bol vo vyučovacom jazyk a druhý v cudzom jazyku, ktorý si žiak sám vybral. Tento rok sa na stredných školách maturovalo najviac z anglického jazyka, za ním nasledovala nemčina, ruština, francúzština, španielčina a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií museli maturovať z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, teda úroveň B2. Jediný voliteľný predmet, z ktorého sa momentálne píše aj test je matematika. Pre externú maturitu z matematiky sa rozhodlo 8 203 žiakov.

Opravný termín maturitnej skúšky bude začiatkom septembra

Na to, aby žiak zmaturoval z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, musel dosiahnuť viac ako 33% bodov z externej časti alebo 25% bodov z písomnej formy internej časti. Na úspešne zmaturovanie z matematiky žiakom stačilo 25% bodov. Pre tých maturantov, ktorí neuspeli v písomnej maturitnej skúške v riadnom termíne sú dôležité tieto dátumy. Opravný termín maturitnej skúšky je stanovený na 3.-6. septembra 2013.

Priemer zo slovenčiny je 61,8% a matematika dosiahla len necelých 51%

Tento rok bola priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry 61,8%. Žiaci na gymnáziách dosiahli takmer 73% úspešnosť oproti žiakom stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí napísali test v priemere nad 56%. Maturanti si najlepšie v teste poradili v oblasti čítania s porozumením, za ním nasleduje jazyková zložka a najmenej úspešne dopadla literárna zložka.

Matematika dopadla tento rok priemerne, o čom svedčí aj výsledok 50,9%. Maturitu z matematiky si vybralo necelých 15% maturantov. Tí si najlepšie poradili s úlohami z algebry a základov matematiky. Najnižšiu úspešnosť mala časť kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika.

V teste z angličtiny dopadla najhoršie časť gramatika a lexika

Čo sa týka cudzích jazykov, tak študenti gymnázií museli povinne maturovať z vyššej úrovne, teda formy B2. Ťažšia forma z anglického jazyka dosiahla priemer 63,2% a úroveň B1 55,3%. Najviac si študenti poradili v časti počúvanie s porozumením, najhoršie dopadla časť gramatika a lexika.

Druhým najčastejšie vyberaným cudzím jazykom bola nemčina. Žiaci gymnázií dosiahli v priemere 44,5% a nižšia úroveň napísala test takmer identicky dobre na 44,3%.

Prekvapujúci výsledok taliančiny, gymnazisti výrazne zaostali za strednými školami

Z ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka študenti gymnázií zvládli test v priemere niečo and 50%. Maturanti konzervatórií a stredných odborných škôl dosiahli výsledky v rozpätí 33,7% zo španielčiny, 49,5% z francúzštiny a 52,7% z ruštiny.

Zaujímavý výsledok sa zrodil v testoch z talianskeho jazyka, kde maturanti gymnázií dosiahli 46,5% a úroveň B1 dopadla oveľa lepšie na viac ako 65%.

Informácie z: http://www.minedu.sk/…tnej-skusky/

Student24/Simona Ivančáková

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM