Tlačové správy

Ako trávia deti svoj voľný čas? Prevláda chodenie von, častejšie hrajú videohry a učia sa

Deti narodené v 21. storočí sú často označované za špecifickú generáciu. Vplyv sociálnych sietí a digitálneho pokroku ich sprevádza takmer od narodenia a hrá rolu v ich dospievaní.

Ilustračný obrázok k článku Ako trávia deti svoj voľný čas? Prevláda chodenie von, častejšie hrajú videohry a učia sa
Zdroj: Milka

V porovnaní s generáciou svojich rodičov sa môže zdať, že dnešné deti strácajú kontakt so skutočnými prežitkami a svoj voľný čas trávia pasívne pri obrazovkách televízií, telefónov či počítačov.Výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research pre značku Milka ale ukazujú, že aj napriek nespornému vplyvu moderných technológií trávia slovenské deti najviac voľného času vonku s kamarátmi. A dokonca sa aj viac učia. Prieskum ukázal, že situácia detí na Slovensku a v Čechách je takmer totožná. Až na jednu výnimku, Slováci s deťmi trávia viac času počas víkendov.

• 80 % slovenských detí a mladistvých chodí denne von

• 56 % navštevuje športové tréningy

Deti sú spoločenskí tvorovia a tie slovenské túto svoju vlastnosť prejavujú stále skôr živou interakciou s ďalšími deťmi než tou digitálnou. Každý deň vyrazia von 4 z 5 detí vo veku 6–18 rokov a v priemere tak trávia takmer 2 a pol hodiny svojho voľného času. Mladší sa často vonku hrajú a sú s najbližšou rodinou, starší potom skôr so svojimi kamarátmi.

Čas, ktorý trávia deti mimo školy je naviazaný na to, aké majú rodičia priority. V súčasnosti je potreba rodičov tráviť s deťmi spoločný čas, aby aktivity, ktoré spoločne vykonávajú boli pre deti nielen poučné, ale i zábavné. Mnohí rodičia majú záujem, aby sa dieťa profilovalo/roz­víjalo aj mimo školy a tomu prispôsobujú spoločne trávený čas,“ uvádza Nora Lauková, koučka, psychologička a rodinná terapeutka.

Spoločne trávia rodičia s deťmi na Slovensku aj v Čechách počas pracovných dní v priemere 5 hodín denne. Väčší rozdiel ale nastáva počas víkendov, kedy slovenskí muži strávia s deťmi priemerne 11 hodín a Česi 10. Slovenské ženy sú s deťmi počas víkendov dokonca 14 hodín, Češky v priemere len 12 hodín.

Článok pokračuje pod obrázkom.

Zdroj: Milka

Vzdelávanie a krúžky sú populárne, ale nič sa nemá preháňať

Medzi aktivity zvyšujúce potenciál dieťaťa sa zaraďujú aj záujmové krúžky a učenie. Z výsledkov výskumu vyplýva, že záujmovým krúžkom sa venuje 37 % slovenských detí, najčastejšie tých na prvom stupni základnej školy a vo väčšej miere dievčatá. Vyše polovica slovenských detí každý týždeň navštevuje športové tréningy. Záujem o krúžky a športy avšak s narastajúcim vekom postupne klesá. Výnimku tvoria len tie jazykové, ktoré sa aj u stredoškolákov tešia podobnému záujmu ako na základnej škole. V Čechách sú krúžky o niečo populárnejšie, venuje sa im až 42 % detí.

Je alarmujúce, že takmer polovica detí nenavštevuje žiadny krúžok. Je to dané tým, že tieto deti nemajú záujem a trávia čas iným spôsobom, alebo rodičia preferujú iné formy aktivít ako záujmové krúžky. Zdraviu prospešné je, že deti navštevujúce krúžky preferujú tie športové a pohybové. Stretávam sa aj s tým, že deti sa v súčasnosti venujú štúdiu jazykov alebo krúžkom, ktoré sú umelecky zamerané. Častým javom je, že deti, ktoré už navštevujú jeden z krúžkov, si väčšinou pridajú nejaký ďalší a navštevujú ich napríklad tri a viac,“ dopĺňa Lauková

Dve pätiny slovenských detí sa tiež častejšie učia v porovnaní s obdobím pred troma rokmi. Svoju rolu hrajú rastúce nároky s pribúdajúcimi ročníkmi, predovšetkým u detí na prvom stupni.

Slovenské deti sú tiež často tlačené rodičmi, aby podávali čo najlepšie výkony a zaistili si tak prijatie na výberové školy. To potvrdzuje aj Lauková: „Rodičia majú oproti minulosti na deti oveľa vyššie nároky, ktoré sú spojené s prípravou na povolanie. Dnešný systém školstva a vzdelávania dáva rodičom možnosť vyberať si za deti, aký bude ich ďalší rozvoj a profesijná profilácia. Súvisí to najmä s tým, že rodičia očakávajú, že ich deti budú na gymnáziách a následne majú potrebu, aby dieťa niečo dosiahlo a znamenalo. A všetko to vyvoláva veľký tlak na deti. Následne to spôsobuje, že deti trávia veľmi veľa času učením, niekedy aj niekoľko hodín. Týka sa to napríklad prijímacích pohovorov na osemročné gymnáziá, kedy už deti musia zvládnuť veľmi náročné učivo. Môj názor je, že v piatej triede, keď je dieťa citovo stále ešte dieťa, tlak rodičov môže spôsobiť, že to dieťa do budúcnosti odradí absolvovať ďalšie štúdium, prípadne sa nebude chcieť učiť.

Ako sa na videohry a sociálne siete pozerajú rodičia?

Spomenuté moderné technológie avšak ovplyvňujú trávenie voľného času slovenských detí. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj televíziu, ktorej sledovaním trávia každý deň necelé dve hodiny 74 % detí na prvom stupni. Stredoškoláci ju sledujú menej často. Naopak viac času trávia na sociálnych sieťach, kde je 76 % z nich dve hodiny denne a aktívnejšie sú v tomto ohľade dievčatá.

Naopak chlapci výrazne častejšie hrajú videohry, ktoré sú populárne predovšetkým u detí na základnej škole. Denne sa takto zabáva 66 % z nich. Výsledky výskumu uvádzajú, že u videohier trávia tieto deti aj viac času než pred troma rokmi. Na prvom stupni sa hraniu videohier častejšie venuje dokonca 51 % detí, naopak postupne klesá záujem o hranie si s hračkami.

Dve tretiny opýtaných rodičov si myslí, že ich deti trávia touto zábavou príliš veľa voľného času. Dokonca sa snažia svojim deťom čas u elektronických zariadení obmedzovať, čo potvrdzuje 77 % rodičov na Slovensku a 73% rodičov v Čechách.

Z môjho pohľadu rodinného terapeuta je žiadúce, aby dochádzalo k obmedzovaniu a nastavovaniu pravidiel, čo sa týka hrania videohier a využívania elektronických zariadení. U detí sa týmto znižuje koncentrácia, zvyšuje nervozita, správanie detí je agresívnejšie a dochádza k nižšej miere socializácie. Je to akási novodobá droga, ktorá má za následok celkovú únavu, či nesústredenosť, čo sa premieta do celkových výsledkov v škole. Elektronické prostriedky nám majú pomáhať a nie nás obmedzovať. Ide o negatívny fenomén, ktorý obmedzuje deti v celkovom osobnostnom rozvoji,“ uzatvára Lauková.

O projekte

Prieskum k projektu „Voľný čas slovenských detí“ spracovala agentúra NMS Market Research pre značku Milka. Na online dotazník odpovedalo v priebehu júna 2020 500 respon­dentov (rodičov detí vo veku 6–18 rokov) zo Slovenska. Rovnaký prieskum bol v júni realizovaný aj v Čechách.

V rámci tejto aktivity môžu zákazníci v priebehu augusta získať za nákup produktov určených značiek vo vybraných obchodoch cestovnú fľašu Milka Oreo a iné darčeky do vydania zásob. Pre ďalšie informácie sledujte facebookovú stránku Milky: https://www.facebook.com/Milka.cz.sk.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Milka
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM