Kornel Kubík Ostatné

Boli sme na medzinárodnom seminári v Litve: Mladí sa učili o obhajobe

V priestoroch vzdelávacieho centra Daugirdiškės v Litve sa od 4. až 12. novembra v rámci projektu pod názvom „Make yourself heard“ uskutočnil seminár na tému obhajoby.

Ilustračný obrázok k článku Boli sme na medzinárodnom seminári v Litve: Mladí sa učili o obhajobe
Foto: Kornel Kubík / Zdroj: Dnes24.sk

Cieľom tohto projektu je budovať kapacity miestnych organizácií mládeže v Turecku, Litve, Poľsku, Bulharsku, na Cypre, Slovensku, Slovínsku, Rumúnsku na danú tému, aby sa účinne začala ovplyvňovať miestna a národná politika.

Noc pred dôležitou záležitosťou sa obyčajne nespí. V Litve, ktorá sa nachádza vo východnej Európe a zároveň je aj najjužnejšou a najväčšou z troch pobaltských krajín sa uskutočnil medzinárodný seminár.

V tréningovom centre “Daugirdiskes” sa mladí účastníci učili čo je to zastupiteľstvo. Znie to ako veľmi seriózna téma, čo v podstate aj je, ale na spôsob, ktorí nám vyučujúci prezentovali túto tému, by sa vôbec nepovedalo, že sa tam učilo a prednášalo na veľmi disciplinovaný spôsob. Kvôli tomu môžeme byť vďační trom organizátorom a realizátorom tohto projektu, Mariusovi Ulozasovi, Nerijusovi Miginisovi a Vytaute Rupeikaite.

V programe nám boli poskytnuté údaje, čo sa bude učiť, pritom bol tu aj voľný čas, pozeranie filmov, energizery a samozrejme aj rôzne typy večierkov.

Účastníci mali možnosť sa zoznámiť s mnohými pojmami a procesmi tohto zadania. Čo sú to ciele zastupiteľstva, do akej miere ho môžu využiť, spolupráca s médiami, komunikácia, identifikovanie cieľového publika.

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky dalo možnosť mladým sa prihlásiť a na základe jednotlivých faktorov a zúčastniť sa na danom tréningu. Táto organizácia vznikla na základe podnetu organizácie ERYICA – European Youth Informtioon and Counselling Agency podporovanou Európskou komisiou po spustení program Information Right Now, ktoré poukazujú mladých ľuďom ako získať informácie. VMSR bolo založené v júli 2012 ako prvá obdobná inštitúcia v celej Európe Daniel Csúrom – prezidentom a Simonou Blaškovou – viceprezidentkou.

Slovenská skupina navrhla projekt pod názvom SlovEdUkia, ktorý má za cieľ zapojiť modely neformálneho vzdelávania v procese formálneho vzdelávania a prakticky pripraviť absolventov pre vstup na trh práce tým, že už budú mať absolvované prakticky použiteľné zručnosti. Projekt sa musel odprezentovať a vyanalyzovať do podrobností, na aký spôsob sa bude prezentovať, kto bude partnerom, kedy sa bude realizovať.

Vo voľnom čase sa šlo do mesta, kde si účastníci mohli užiť krásy a prednosti hlavného mesta Litvy, Vilniusu.

Rozhovor s Mariusom Ulozasom,

riaditeľom Ústavu pre výskum a analýzu politík (Litva) o projekte Daj o sebe vedieť! (Make yourself heard).

Vzhľadom na to, že máš množstvo skúsenosti s projektmi, v ktorom perióde si sa začal venovať spomenutému projektu? Zapojený som do práce s mládežou takmer desať rokov, a posledných niekoľko rokov som sa sústredil na rozvoj politiky mládeže v Európe a na budovanie kapacít mimovládnych mladistvých organizácii, aby sa stali lokálnymi zástupcami mládežníckych potrieb.

Kto pomohol s financiami? Seminár bol financovaný Litovskou národnou agentúrou komisie Európskej Mládeže v akcii, ktorá podporuje mladistvú mobilitu a neformálne vzdelávanie. Viac informácii o programe sú poskytnuté na: http://ec.europa.eu/…rview_en.htm

Z ktorých krajín máte partnerov? Tomuto projektu sa alokalizovalo 9 partnerov z rôznych európskych krajín: Litvy, Turecka, Lotyšska, Bulharska, z Kypru, Slovenska, Slovínska, Rumunska a Poľska. Niektoré organizácie sú národné rady mládeže – zástupcovia mládeže na národnej úrovni v Bulharsku, Slovinsku a Rumúnsku. Ostatné organizácie pracujú v rôznych oblastiach súvisiacich s mládežou a mali záujem na vybudovanie kapacít aby sa uplatnilo zastupiteľstvo efektívne.

V koľkých projektoch si sa zúčastnil? Je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. Zúčastnil som sa na niekoľkých seminároch v roku 2003 a dostal som inšpiráciu sa učiť, zvyšovať povedomie verejnosti o problematiky mládeže.

To ma viedlo k aktivite v rámci Medzinárodnej organizácie mládeže „Mládež pre výmenu a porozumenie“, neskôr – Európske fórum mládeže a litovskej Národnej rady mládeže. Teraz pracujem ako tréner, zúčastňujem sa na viac ako 70 vzdelávacích aktivít každý rok.

Ktoré krajiny si navštívil iba kvôli partnerským projektom? Pri práci s mládežou som navštívil viac ako 40 krajín v Európe i štáty mimo Európy. Bol som účastníkom na mnohých konferenciách v Číne a Etiópii. To mi pomohlo, aby som sa zoznámil s mnohými zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi, nadobudnúť povedomie citlivosti a globálnych problémov. Medzinárodná spolupráca je skvelý spôsob, ako sa dozvedieť o problematík sveta, spoznať lepšie seba a ostatných.

Čo chceš dosiahnuť prostredníctvom týchto projektov? Začal som svoju medzinárodnú mládežnícku prácu, predovšetkým v oblasti kultúrnej výmeny a riešení konfliktov, ale primárne sa zameriavam na rozvoj mládežníckej politiky, výskumu a budovanie kapacít mimovládnych mládežníckych organizácii. Hlavným cieľom je posilňovanie dialógu medzi rôznymi hierarchickými stupňami.

Čo by ste odporučili ostatným? Dare to dream big, make the most of your time, take up the challenges coming your way, and enjoy it!

student24/Marína Valenćíková

Boli sme na medzinárodnom seminári v Litve: Mladí sa učili o obhajobe
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie