Jaroslav Dodok Rôzne

Čaplovič plní sľuby! Študentov čakajú nové pravidlá

Nezostalo len pri slovách. Dlho diskutovaná téma o tom, akí žiaci budú môcť navštevovať gymnáziá, sa dnes dostáva do prvého bodu realizácie. Po novom by sa na gymnázia mohli hlásiť len žiaci s lepším priemerom známok ako 2,0 a novým zmenám tentokrát

Študenti si budú musieť strážiť priemer známok![/size][/co­lor]

[blockquote]Mi­nister školstva Dušan Čaplovič napĺňa opatrenie, ktoré avizoval hneď po svojom nástupe do funkcie. Ministerstvo poslalo v pondelok (21.5.) do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá dáva zelenú pre štúdium na gymnáziách len žiakom, ktorí na konci druhého polroka ôsmeho ročníka a na konci prvého polroka deviateho ročníka nemali priemer známok horší ako 2,0. [/blockquote]

Do tohto prospechu sa pritom nemajú rátať známky z výchovných predmetov. Čaplovič pôvodne oznámil, že na gymnáziá pôjdu len žiaci s priemerom známok do 1,5, hranicu tak napokon zmiernil. Okrem dobrého prospechu žiak bude musieť splniť podmienky prijímacieho konania.

Limit budú mať aj odborné školy[/size][/co­lor]

** Novela zavádza limit aj pre prijatie na odborné školy s maturitou. Podľa normy tam môže byť prijatý len žiak, ktorý na konci ôsmeho a na polroka v deviatom ročníku nemal horší priemer ako 2,75. Nové pravidlá by mali platiť pre gymnáziá aj stredné odborné školy od septembra 2014.**

Šéf rezortu chce novým zákonom zmeniť aj pravidlá pre prijímanie žiakov na stredné školy bez skúšok. V súčasnosti si stredné školy samy stanovujú podmienky prijímacieho konania.** „Na štúdium študijného odboru strednej školy bude možné bez prijímacej skúšky prijať len žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,“** píše ministerstvo v predkladacej správe k novele.

Aké ďalšie zmeny nás čakajú?[/size][/co­lor]

Podľa normy budú samosprávne kraje vydávať zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl súhlas s počtom tried prvých ročníkov pre nasledujúce prijímacie konanie. Zákon má tiež povoliť získanie nižšieho stredného vzdelania na odbornej škole žiakom, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku.

Čaplovič chce zákonom prispôsobiť odborné vzdelávanie trhu práce a zvýšiť záujem žiakov o odborné školy a riešiť situáciu nadbytočných odborov.** „Na dosiahnutie uvedených cieľov návrh zákona ustanovuje povinnosť pravidelne zverejňovať informácie o uplatniteľnosti absolventov stredných škôl podľa jednotlivých odborov vzdelávania,“ **uviedol rezort v materiáli.

student24/tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM